ANSER 2019-1


Omslagsfoto: Jorduggla. Foto: Hans Cronert/Skånska Bilder.

 

 

ANSER utkom 1962-1973 under namnet "Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening".
Redaktion: (e-post: Klicka på resp. namn.)

Kenneth Bengtsson (sammankallande)
Grönvägen 5 B, 232 32 ARLÖV
040-433164, 0702-661466

P-G Bentz (teknisk redaktör)
Pysslingevägen 3, 239 42 FALSTERBO
040-471957, 0708-561900

Staffan Åkeby (ansvarig utgivare)
Jularp 205, 243 93 HÖÖR
0413-21517, 0705-553065

Janne Dahlén
Tornkammaregatan 26, 218 72 VELLINGE
0702-670190

Arne Ohlsson
Jägaregatan 106, 226 53 LUND
0702-179290

Richard Ottvall
Frostavallsvägen 325, 243 93 HÖÖR
0413-146435, 0705-642822