ANSER 2021-1


Omslagsfoto: Strandskata. Foto: John Larsen.

 

 

ANSER utkom 1962-1973 under namnet "Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening".
Redaktion: (e-post: Klicka på resp. namn.)

Kenneth Bengtsson (sammankallande)
Grnvgen 5 B, 232 32 ARLV
0702-661466

P-G Bentz (teknisk redaktr)
Pysslingevgen 3, 239 42 FALSTERBO
0708-561900

Staffan keby (ansvarig utgivare)
Jularp 205, 243 93 HR
0705-553065

Mikael Arinder
Alvgen 32, 244 41 KVLINGE
0761-015732

Arne Ohlsson
Jgaregatan 106, 226 53 LUND
0702-179290

Richard Ottvall
Frostavallsvgen 325, 243 93 HR
0413-146435, 0705-642822