ANSER-register
Nu finns ett komplett register över allt innehåll i ANSER och dess föregångare Meddelanden från SkOF (t.o.m. 2016) att hämta från vår hemsida. Förutom ovannämnda tidskrifter finns även artiklar från Fåglar i Skåne, Fauna & Flora, Natur i Göinge, Ornis Svecica, Skånes Natur, Spoven, Vår Fågelvärld och SOFs årsbok Fågelåret, där innehållet har anknytning till skånska fåglar.

Var står vad? Ladda ned vårt ANSER-register och sök artiklar. Foto: Kenneth Bengtsson.

Registret är en excelfil med sökfilter för t.ex. tidskrift, år, författare, titel och ämne. Klicka på den nedåtriktade pilen i högerkanten av varje kolumnhuvud och välj sökalternativ.

Hämta filen genom att högerklicka och välj "Spara mål som.../Save target as...". Därefter sparar du filen i lämplig mapp på din dator.

Registret är sammanställt av Kenneth Bengtsson. I framtidsplanerna ingår även att man skall kunna klicka fram själva artikeln i pdf-format.