Välkommen som medlem i
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

 

 

Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är en regional avdelning av BirdLife Sverige
f.d. Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

 

Som medlem i SkOF får du:
Fyra nummer per år av SkOFs tidskrift ANSER – innehållande forskningsrapporter, fågelskådningstips, nytt från Falsterbo Fågelstation, bokrecensioner, föreningsnytt m.m.
Medlemspris på kurser, föredrag, logi på Falsterbo Fågelstation m.m.

SkOF:s ”tre ben”:

Fågelskydd

SkOF driver tillsammans med SYSAV Fågelskydd Spillepeng, en anläggning för rehabilitering av skadade eller övergivna fåglar.
SkOF arbetar för att återinföra vit stork och berguv i den skånska fågelfaunan.
SkOF är remissinstans och rådgivare åt lokala och regionala myndigheter i jakt- och fågelskyddsfrågor.
 

Foto: Felix Heintzenberg/www.biofokus.com

Fågelforskning

SkOF utför en rad inventeringar, både på uppdrag från andra men också efter egna initiativ, som t.ex. Fågelsångsdalen, som är världens längsta obrutna serie.
SkOF ansvarar också för flyttfågelforskningen vid Falsterbo Fågelstation. Ringmärknings- och sträcksiffror används för att övervaka populationsförändringar hos våra flyttfåglar.

 

 

Foto: P-G Bentz/www.sturnus.se

Fågelskådning

SkOF arrangerar kurser och exkursioner, där du kan lära dig mer om fåglar.
Falsterbo Fågelstation erbjuder guidning för besökare i alla åldrar.

Foto: P-G Bentz/www.sturnus.se

Medlemsavgift

Medlemskap i SkOF kostar 225 kr/år (270 kr/år om du bor utanför Sverige). Ungdomar betalar halv avgift (95 kr/år, 135 kr/år för ej bosatt i Sverige) t.o.m. det år man fyller 25. Familjemedlemskap kostar 30 kr/år. Familjemedlemmar erhåller inte ANSER och någon i familjen måste vara fullbetalande medlem.

Javisst, jag vill bli medlem i SkOF och börjar med att skicka in personuppgifter med hjälp av
nedanstående formulär.

Som svar får jag senaste ANSER, lite mer information om föreningen och ett inbetalningskort.
 

Adressändring

Formuläret nedan kan också användas vid adressändring. Ange medlemsnummer (står på adressetiketten
till ANSER) och den nya adressen i rutan Meddelande nedan.

*=obligatorisk uppgift.

Efternamn:*
Förnamn:*
Gatuadress:*
Postnummer:*
Ort:*
Land:
E-post:*
Födelseår (för ungdomsmedlem):

Typ av medlemskap:*
Fullbetalande   Ungdomsmedlem   Familjemedlem   Endast adressändring

Meddelande:
Vid adressändring, ange den nya adressen och medlemsnummer (se adressetiketten på ANSER) här.

SkOFs hantering av personuppgifter

När du blir medlem i SkOF sparar vi dina adressuppgifter (namn gatudress, postnummer, ort och e-postadress) i vårt medlemsregister. I och med att du blir medlem godkänner du att vi sparar adresserna.
Adressuppgifterna används endast för kommunikation mellan föreningen och medlemmarna samt i de listor som skickas till tryckeriet i samband med utskick av ANSER, Fåglar i Skåne och ev. andra trycksaker från SkOF. Vid utträde från föreningen tas adressen bort.