Skånes Ornitologiska Förening

Falsterbo fyr
Fyrvägen 35
239 40 Falsterbo
Telefon: 040-473703
Epost: birds@skof.se

ANSER-redaktionen
Falsterbo Bird Show
Falsterbokommittén
Forsknings- och fågelskyddskommittén
FiSk-redaktionen
Programkommittén
Rapportkommittén
PR-kommittén
Revisorer
Valberedning

 

SkOF:s styrelse 2019

Ordförande
Per-Magnus Åhrén (PMÅ)
Lotsgatan 39 E
216 42 LIMHAMN

0706-968586

Vice ordförande
Kenneth Bengtsson (KBE)
Grönvägen 5 B
232 32 ARLÖV
040-433164
0702-661466

Sekreterare
Staffan Åkeby (SÅ)
Jularp 205
243 93 HÖÖR
0413-21517
0705-553065

Vice sekreterare
Monica Pedersen (MPN)
Basgränden 12
224 68 LUND

0735-506147

Kassör och intendent
Karin Persson (KP)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
040-470977
0703-971533


P-G Bentz (PGB)
Pysslingevägen 3
239 42 FALSTERBO

0708-561900


Leif Dehlin (LD)
Rosenborg Marstrand 214
386 90 FÄRJESTADEN

0739-423636


Eva Engberg (EE)
Vipemöllevägen 109
224 66 LUND
046-127172
0708-256650


Arne Hegemann (AH)
Flygelvägen 25
224 72 LUND

0729-965803


Lennart Karlsson (LK)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
040-470977
0703-648910


Anders L. Larsson (ALL)
Lummervägen 16
281 37 HÄSSLEHOLM

0703-192357


Arne Ohlsson (AO)
Jägaregatan 106
226 53 LUND

0702-179290


Caroline Sjöström (CS)
c/o Kämnärsvägen 33 F lgh 1201
226 46 LUND

0737-266008


Lars Sundlöf (LS)
Kattebäcksvägen 24
231 66 TRELLEBORG

0733-282838


Nils Waldemarsson (NWA)
Skånegatan 6
295 32 BROMÖLLA
0456-28122
0706-526311

 

SkOF:s kommittéer

Sammankallande står överst i större stil.

Forsknings- & Fågelskyddskommittén
 
Juliana Dänhardt 0738-404028
Kenneth Bengtsson
Leif Dehlin
Sophie Ehnbom
Arne Hegemann
Anders L. Larsson
Thomas Lindblad
Ingvar Nilsson
Arne Ohlsson
Richard Ottvall
Lars Sundlöf
Nils Waldemarsson
Per-Magnus Åhrén
Staffan Åkeby

 

Forsknings- och Fågelskyddshemsidan


Falsterbokommittén
 
Björn Malmhagen 0703-339499
Thomas Alerstam
P-G Bentz
Sophie Ehnbom
Lennart Karlsson
Måns Karlsson
Nils Kjellén
Mikael Kristersson
Johan Lorentzon
Rachel Muheim
Anna Nilsson
Peter Olsson
Karin Persson
Sissel Sjöberg
Caroline Sjöström

 

Fågelstationens hemsida


 Rapportkommittén (Rrk)
 
Janne Dahlén 0702-670190
Jörgen Bernsmo
Ola Elleström
Greger Flyckt
Johan Lorentzon
Emil Lundahl
Ola Marklund
Roine Strandberg
Tomas Svensson
August Thomasson
Mattias Ullman

 

Rrk:s hemsida


Revisorer
 
Lars-Erik Nygren 0706-491479
Ingrid Andersson
Catharina Göransson Lundberg
Kristian Ståhl


Ekonomigruppen
 
Karin Persson 0703-971533
Lars-Erik Nygren


Programkommittén
 
Eva Engberg 0708-256650
Johnny Jönsson
Staffan Nilsson
Lena Orrling
Monica Pedersen

 

Programkommitténs hemsida


PR-kommittén
 
Per-Magnus Åhrén 0706-968586
Arne Hegemann
Staffan Åkeby


ANSER-redaktionen
 
Kenneth Bengtsson 0702-661466
P-G Bentz (teknisk redaktör)
Staffan Åkeby (ansvarig utgivare)
Janne Dahlén
Arne Ohlsson
Richard Ottvall

 

Senaste ANSER

Manuskript skickas med e-post eller brevledes till sammmankallande (adress ovan).


Falsterbo Bird Show (Bivråkens Dag)
 
Staffan Åkeby 0705-553065
P-G Bentz
Eva Engberg
Björn Malmhagen
Monica Pedersen

 

Falsterbo Bird Show hemsida


Red. för Fåglar i Skåne
 
P-G Bentz 0708-561900
Jonas Holmqvist
Emil Lundahl
Arne Ohlsson


Valberedning
 
Nils Kjellén 0705-084073
Richard Ottvall