Skånes Ornitologiska Förening

Falsterbo fyr
Fyrvägen 35
239 40 Falsterbo
Telefon: 040-473703
Epost: birds@skof.se

ANSER-redaktionen
Falsterbo Bird Show
Falsterbokommittén
Forsknings- och fågelskyddskommittén
FiSk-redaktionen
Programkommittén
Rapportkommittén
Resekommittén
Revisorer
Valberedning

 

SkOF:s styrelse 2017

Ordförande
Staffan Åkeby (SÅ)
Jularp 205
243 93 HÖÖR
0413-21517
0705-553065

Vice ordförande
Kenneth Bengtsson (KBE)
Grönvägen 5 B
232 32 ARLÖV
040-433164
0702-661466

Sekreterare
Juliana Dänhardt (JD)
Trolleholm 1720
268 90 SVALÖV

0738-404028

Vice sekreterare
Monica Pedersen (MPN)
Basgränden 12
224 68 LUND

0735-506147

Kassör och intendent
Karin Persson (KP)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
040-470977
0703-971533


P-G Bentz (PGB)
Pysslingevägen 3
239 42 FALSTERBO
040-471957
0708-561900


Leif Dehlin (LD)
Rosenborg Marstrand 214
386 90 FÄRJESTADEN

0739-423636


Eva Engberg (EE)
Vipemöllevägen 109
224 66 LUND
046-127172
0708-256650


Annelie Jönsson (AJN)
Brönnestadsvägen 4
243 72 TJÖRNARP

0705-467647


Lennart Karlsson (LK)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
040-470977
0703-648910


Anders L. Larsson (ALL)
Lummervägen 16
281 37 HÄSSLEHOLM

0703-192357


Arne Ohlsson (AO)
Jägaregatan 106
226 53 LUND
046-307212
0702-179290


Caroline Sjöström (CS)
c/o Kämnärsvägen 33 F lgh 1201
226 46 LUND

0737-266008


Lars Sundlöf (LS)
Kattebäcksvägen 24
231 66 TRELLEBORG

0733-282838


Nils Waldemarsson (NWA)
Skånegatan 6
295 32 BROMÖLLA
0456-28122
0706-526311

 

SkOF:s kommittéer

Sammankallande står överst i större stil.

Forsknings- & Fågelskyddskommittén
 
Kenneth Bengtsson 0702-661466
Leif Dehlin
Juliana Dänhardt
Sophie Ehnbom
Annelie Jönsson
Anders L. Larsson
Thomas Lindblad
Ingvar Nilsson
Arne Ohlsson
Richard Ottvall
Lars Sundlöf
Nils Waldemarsson
Staffan Åkeby

 

Forsknings- och Fågelskyddshemsidan


Falsterbokommittén
 
Björn Malmhagen 0703-339499
Thomas Alerstam
P-G Bentz
Sophie Ehnbom
Måns Karlsson
Lennart Karlsson
Nils Kjellén
Johan Lorentzon
Rachel Muheim
Anna Nilsson
Peter Olsson
Karin Persson
Sissel Sjöberg
Caroline Sjöström

 

Fågelstationens hemsida


 Rapportkommittén (Rrk)
 
Janne Dahlén 0702-670190
Jörgen Bernsmo
Greger Flyckt
Jonas Holmqvist
Olof Jönsson
Johan Lorentzon
Daniel Melchert
Roine Strandberg
Kaj Svahn
Tomas Svensson
Mattias Ullman

 

Rrk:s hemsida


Revisorer
 
Lars-Erik Nygren 0706-491479
Ingrid Andersson
Catharina Göransson Lundberg
Kristian Ståhl


Ekonomigruppen
 
Karin Persson 0703-971533
Lars-Erik Nygren


Programkommittén
 
Eva Engberg 0708-256650
Johnny Jönsson
Staffan Nilsson
Lena Orrling
Monica Pedersen

 

Programkommitténs hemsida


Resekommittén
 
Staffan Åkeby 0705-553065
Anders L. Larsson


ANSER-redaktionen
 
Kenneth Bengtsson 0702-661466
P-G Bentz (teknisk redaktör)
Staffan Åkeby (ansvarig utgivare)
Janne Dahlén
Arne Ohlsson
Richard Ottvall

 

Senaste ANSER

Manuskript skickas med e-post eller brevledes till sammmankallande (adress ovan).


Falsterbo Bird Show (Bivråkens Dag)
 
Staffan Åkeby 0705-553065
P-G Bentz
Eva Engberg
Björn Malmhagen
Monica Pedersen

 

Falsterbo Bird Show hemsida


Red. för Fåglar i Skåne
 
Kaj Svahn 0703-524969
P-G Bentz (teknisk redaktör)
Janne Dahlén
Johan Lorentzon
Emil Lundahl


Valberedning
 
Nils Kjellén 0705-084073
Richard Ottvall