Skånes Ornitologiska Förening

Falsterbo fyr
Fyrvägen 35
239 40 Falsterbo
Telefon: 040-473703
Epost: birds@skof.se

ANSER-redaktionen
Falsterbo Bird Show
Falsterbokommittén
Forsknings- och fågelskyddskommittén
FiSk-redaktionen
Programkommittén
Rapportkommittén
PR-kommittén
Revisorer
Valberedning

 

SkOF:s styrelse 2021

Ordförande
Arne Hegemann (AH)
Flygelvägen 25
224 72 LUND
0729-965803

Vice ordförande
Kenneth Bengtsson (KBE)
Grönvägen 5 B
232 32 ARLÖV
0702-661466

Sekreterare
Staffan Åkeby (SÅ)
Jularp 205
243 93 HÖÖR
0705-553065

Kassör och intendent
Karin Persson (KP)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
0703-971533


Mikael Arinder (MA)
Alvägen 32
244 41 KÄVLINGE

0761-015732


Eva Engberg (EE)
Vipemöllevägen 109
224 66 LUND
0708-256650


Mona Hansson (MH)
Koltrastgatan 22 B
254 50 HELSINGBORG
0727-494244


Anders L. Larsson (ALL)
Lummervägen 16
281 37 HÄSSLEHOLM
0703-192357


Rachel Muheim (RM)
Söderkroksvägen 5
247 45 TORNA HÄLLESTAD
0703-060328


Arne Ohlsson (AO)
Jägaregatan 106
226 53 LUND
0702-179290


Monica Pedersen (MPN)
Basgränden 12
224 68 LUND
0735-506147


Lars Sundlöf (LS)
Kattebäcksvägen 24
231 66 TRELLEBORG
0733-282838


Ola Svensson (OS)
Östersjövägen 375
295 91 BROMÖLLANils Waldemarsson (NWA)
Skånegatan 6
295 32 BROMÖLLA
0706-526311


Per-Magnus Åhrén (PMÅ)
Lotsgatan 39 E
216 42 LIMHAMN
0706-968586

 

SkOF:s kommittéer

Sammankallande står överst i större stil.

Forsknings- och fågelskyddskommittén
 
Martin Green 0708-134975
Kenneth Bengtsson
Juliana Dänhardt
Sophie Ehnbom
Mona Hansson
Arne Hegemann
Anders L. Larsson
Thomas Lindblad
Rachel Muheim
Ingvar Nilsson
Arne Ohlsson
Richard Ottvall
Michael Tobler
Nils Waldemarsson
Per-Magnus Åhrén
Staffan Åkeby

 

Forsknings- och Fågelskyddshemsidan


Falsterbokommittén
 
Björn Malmhagen 0703-339499
Thomas Alerstam
P-G Bentz
Sophie Ehnbom
Måns Karlsson
Nils Kjellén
Mikael Kristersson
Stephen Menzie
Rachel Muheim
Anna Nilsson
Karin Persson
Sissel Sjöberg
Ola Svensson

 

Fågelstationens hemsida


 Rapportkommittén (Rrk)
 
Janne Dahlén 0702-670190
Jörgen Bernsmo
Ola Elleström
Greger Flyckt
Emil Lundahl
Oskar Löfgren
Ola Marklund
Roine Strandberg
Tomas Svensson
August Thomasson
Mattias Ullman

 

Rrk:s hemsida


Revisorer
 
Kristian Ståhl 0705-800300
Ingrid Andersson
Catharina Göransson Lundberg
Richard Ottvall


Ekonomigruppen
 
Karin Persson 0703-971533
Lars-Erik Nygren


Programkommittén
 
Eva Engberg 0708-256650
Johnny Jönsson
Lena Orrling
Monica Pedersen

 

Programkommitténs hemsida


PR-kommittén
 
Per-Magnus Åhrén 0706-968586
Fredrik Andreasson
Mikael Arinder
P-G Bentz
Lars Sundlöf


ANSER-redaktionen
 
Kenneth Bengtsson 0702-661466
P-G Bentz (teknisk redaktör)
Staffan Åkeby (ansvarig utgivare)
Mikael Arinder
Arne Ohlsson
Richard Ottvall

 

Senaste ANSER

Manuskript skickas med e-post eller brevledes till sammmankallande (adress ovan).


Falsterbo Bird Show (Bivråkens Dag)
 
Eva Engberg 0708-256650
P-G Bentz
Björn Malmhagen

 

Falsterbo Bird Show hemsida


Red. för Fåglar i Skåne
 
P-G Bentz 0708-561900
Jonas Holmqvist
Emil Lundahl
Arne Ohlsson


Valberedning
 
Nils Kjellén 0705-084073
P-G Bentz
Richard Ottvall