Skånes Ornitologiska Förening

Falsterbo fyr
Fyrvägen 35
239 40 Falsterbo
Telefon: 040-473703
Epost: birds@skof.se

ANSER-redaktionen
Falsterbo Bird Show
Falsterbokommittén
Forsknings- och fågelskyddskommittén
FiSk-redaktionen
Programkommittén
Rapportkommittén
PR-kommittén
Revisorer
Valberedning

 

SkOF:s styrelse 2020

Ordfrande
Per-Magnus hrn (PM)
Lotsgatan 39 E
216 42 LIMHAMN
0706-968586

Vice ordfrande
Kenneth Bengtsson (KBE)
Grnvgen 5 B
232 32 ARLV
0702-661466

Sekreterare
Staffan keby (S)
Jularp 205
243 93 HR
0705-553065

Vice sekreterare
Monica Pedersen (MPN)
Basgrnden 12
224 68 LUND
0735-506147

Kassr och intendent
Karin Persson (KP)
Hedehusvgen 4
239 42 FALSTERBO
0703-971533


P-G Bentz (PGB)
Pysslingevgen 3
239 42 FALSTERBO
0708-561900


Eva Engberg (EE)
Vipemllevgen 109
224 66 LUND
0708-256650


Mona Hansson (MH)
Koltrastgatan 22 B
254 50 HELSINGBORG
0727-494244


Arne Hegemann (AH)
Flygelvgen 25
224 72 LUND
0729-965803


Lennart Karlsson (LK)
Hedehusvgen 4
239 42 FALSTERBO
0703-648910


Anders L. Larsson (ALL)
Lummervgen 16
281 37 HSSLEHOLM
0703-192357


Rachel Muheim (RM)
Sderkroksvgen 5
247 45 TORNA HLLESTAD
0703-060328


Arne Ohlsson (AO)
Jgaregatan 106
226 53 LUND
0702-179290


Lars Sundlf (LS)
Kattebcksvgen 24
231 66 TRELLEBORG
0733-282838


Nils Waldemarsson (NWA)
Sknegatan 6
295 32 BROMLLA
0706-526311

 

SkOF:s kommittéer

Sammankallande står överst i större stil.

Forsknings- & Fågelskyddskommittén
 
Martin Green 0708-134975
Kenneth Bengtsson
Leif Dehlin
Sophie Ehnbom
Arne Hegemann
Anders L. Larsson
Thomas Lindblad
Ingvar Nilsson
Arne Ohlsson
Richard Ottvall
Lars Sundlf
Nils Waldemarsson
Per-Magnus hrn
Staffan keby

 

Forsknings- och Fågelskyddshemsidan


Falsterbokommittén
 
Bjrn Malmhagen 0703-339499
Thomas Alerstam
P-G Bentz
Sophie Ehnbom
Lennart Karlsson
Mns Karlsson
Nils Kjelln
Mikael Kristersson
Stephen Menzie
Rachel Muheim
Anna Nilsson
Karin Persson
Sissel Sjberg

 

Fågelstationens hemsida


 Rapportkommittén (Rrk)
 
Janne Dahln 0702-670190
Jrgen Bernsmo
Ola Ellestrm
Greger Flyckt
Emil Lundahl
Ola Marklund
Roine Strandberg
Tomas Svensson
August Thomasson
Mattias Ullman

 

Rrk:s hemsida


Revisorer
 
Lars-Erik Nygren 0706-491479
Ingrid Andersson
Catharina Gransson Lundberg
Kristian Sthl


Ekonomigruppen
 
Karin Persson
Lars-Erik Nygren


Programkommittén
 
Eva Engberg
Johnny Jnsson
Lena Orrling
Monica Pedersen

 

Programkommitténs hemsida


PR-kommittén
 
Per-Magnus hrn
Arne Hegemann
Staffan keby


ANSER-redaktionen
 
Kenneth Bengtsson
P-G Bentz (teknisk redaktr)
Staffan keby (ansvarig utgivare)
Arne Ohlsson
Richard Ottvall

 

Senaste ANSER

Manuskript skickas med e-post eller brevledes till sammmankallande (adress ovan).


Falsterbo Bird Show (Bivråkens Dag)
 
Eva Engberg
P-G Bentz
Bjrn Malmhagen

 

Falsterbo Bird Show hemsida


Red. för Fåglar i Skåne
 
P-G Bentz
Jonas Holmqvist
Emil Lundahl
Arne Ohlsson


Valberedning
 
Nils Kjelln 0705-084073
Richard Ottvall