Forsknings- och Fågelskyddskommittén

SkOFs kommitté för fågelskydd och forskning ansvarar för SkOF:s fågelskyddsarbete, den löpande övervakningen av Skånes fågelfauna samt den forskning som bedrivs i föreningens regi utanför Falsterbo Fågelstation.

Forsknings- och Fågelskyddskommittén har till uppgift att:
  • verka för fågelindividers, fågelarters och olika biotopers skydd och fortlevnad
  • öka allmänhetens och beslutsfattarnas förståelse för fåglar och deras behov
  • initiera, samordna, genomföra och redovisa olika fågelinventeringar (bl.a. regionalt ansvar för SOF:s Riksinventeringar)
  • förankra och söka stöd för SkOF:s jaktpolicy
  • stimulera amatörforskning
  • bistå med hjälp åt skadade fåglar

Kommittén har 11 ledamöter (se nedan) och sammanträder ca en gång per kvartal. Mötena hålls på Ekologihuset i Lund eller hemma hos någon av ledamöterna.

Skånska Fågelskyddsmötet i november träffas representanter för lokalklubbar, kommunornitologerna och SkOF för att utbyta information, planera och samordna sina verksamheter under det kommande året.

Kontinuerlig avrapportering om verksamheten sker till SkOF:s styrelse.

 

Ledamöter i SkOF:s kommitté för forskning och fågelskydd:

Kenneth Bengtsson (sammankallande)
Grönvägen 5 B, 232 32 ARLÖV
040-433164, 0702-661466

Leif Dehlin
Rosenborg Marstrand 214, 386 90 FÄRJESTADEN
0739-423636

Sophie Ehnbom
Fyrvägen 35, 239 40 FALSTERBO
040-473703, 0705-685810

Annelie Jönsson
Brönnestadsvägen 4, 243 72 TJÖRNARP
0705-467647

Anders L. Larsson
Lummervägen 16, 281 37 HÄSSLEHOLM
0703-192357

Thomas Lindblad
Sockenvägen 474, 297 95 DEGEBERGA
044-351280, 0733-120614

Ingvar Nilsson
Övraryd 1108, 280 70 LÖNSBODA
0479-91347

Arne Ohlsson
Jägaregatan 106, 226 53 LUND
0702-179290

Richard Ottvall
Frostavallsvägen 325, 243 93 HÖÖR
0413-146435, 0705-642822

Lars Sundlöf
Kattebäcksvägen 24, 231 66 TRELLEBORG
0733-282838

Nils Waldemarsson
Skånegatan 6, 295 32 BROMÖLLA
0456-28122, 0706-526311

Per-Magnus Åhrén
Lotsgatan 39 E, 216 42 LIMHAMN
0706-968586

Staffan Åkeby
Jularp 205, 243 93 HÖÖR
0413-21517, 0705-553065

 

Sätt muspekaren i bilderna för att se bildtext och fotograf. © SkOF och resp. fotograf.