Skånska Fågellokaler

Här finner du beskrivningar för ett stort antal skånska fågellokaler. Det är samma lokaler som i Skånsk Skådarguide 3 uppl. men i avkortad form. Kartorna till vägbeskrivningarna är t.ex. inte med här och inte heller alla de bilder som finns i skådarguiden.

 

Rönnen (11)

Underlokal: N. Häljaröd

En kustlokal med betade ängsmarker, sandstränder, små vikar och en smal kanal som avgränsar själva ön Rönnen från fastlandet. Området är rikt på främst vadare och änder och har alltid något att erbjuda, oavsett årstid.

FÅGLAR
Året runt ses doppingar, änder, vadare och olika tättingar. Under större delen av året ses pilgrimsfalk på lokalen. Vid hårda, västliga vindar finns möjlighet att se olika sorters havsfåglar.
Häckfåglar: Skärfläcka och småtärna.
Tillfälligt: Amerikansk bläsand, större lira, silkeshäger, skedstork, tundrasnäppa, vitgumpsnäppa, gulbröstad snäppa, tuvsnäppa, dammsnäppa, tereksnäppa, skatgök, större piplärka, isabellastenskvätta, nunnesten-skvätta, taigasångare och kungsfågelsångare.

VÄGBESKRIVNING
Lokalen nås enklast från parkeringsplatserna vid Häljaröds hamn (väster om området) respektive Häljaröds ungdomsgård (öster om området).
För att nå Häljaröds hamn, kör vägen mellan Farhult 13 och N Häljaröd/Utvälinge. Vid blå skylt mot N Häljaröd i byns västra del, sväng norrut på Sjömadsvägen. Parkera på grusplanen vid hamnen.
Parkeringen vid Häljaröds ungdomsgård nås, även den, från vägen som går mellan Farhult och Utvälinge. Öster om själva Rönnenområdet ligger ett brunt korsvirkeshus på norra sidan av vägen. Skyltar på huset anger ”Ungdomsgård” samt ”EFS”. Sväng in på grusplanen och parkera längst ner, intill tujahäcken eller på ängen innanför. (6237695,1309618)

SKÅDARTIPS
Vilken utgångspunkt för skådning i området man väljer har ingen större betydelse. Hård vind kan vara besvärande då det är ont om vindskyddade platser vid de bästa rastplatserna.
Från parkeringen vid Häljaröds hamn, följ grusvägen österut. Efter knappt 100 m ligger KOF:s klubbstuga på vänster sida (ett grått hus med snedtak). Börja här med att spana av havet och Rönnens norra och västra delar. Inte sällan ses pilgrimsfalk sitta bland stenarna på öns nordligaste spets och här rastar alltid många änder. Huset och den lilla träddungen ger lä i de flesta vindriktningar, inte minst under västliga stormar, och platsen är därför lämplig att spana havsfåglar från.
Följ sedan markvägen förbi husen bort till trappan över taggtråden. Spana av sandrevlarna och kanalen som sträcker sig österut. Större strandpipare och småtärnor har sina bon på stranden tvärs över kanalen. Gå längs taggtrådsstaketet bort till den lilla dyiga viken. Detta är normalt den bästa platsen för småvadare och ofta kommer observatören nära de rastande fåglarna. Myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa är årliga gäster.
Fortsätt därefter mot den östra stranden och den röda fiskeboden, belägen precis utanför taggtrådsstängslet. Lommar, doppingar och alkor rastar i havet utanför året runt. Själva boden ger lite lä i de flesta vindriktningar. Området mellan den steniga viken och det långsträckta kärret är ofta fuktiga och drar till sig rastande småfåglar i form av piplärkor, fältsparvar och ärlor.
Från parkeringen vid Häljaröds ungdomsgård, gå genom den lilla skogsdungen och följ därefter gärdsgården ner mot havet. Gå sedan markvägen västerut mot den röda fiskeboden. Se vidare ovan.
Även buskmarkerna i områdets ytterkanter, liksom trädgårdarna vid Häljaröds hamn, kan under sträckperioderna vara värda att granska närmare. Dessa har under årens lopp haft en märklig förmåga att dra till sig oväntade tättingar. Bland annat har höksångare, brandkronad kungsfågel och bändelkorsnäbb setts. Se även Tillfälligt ovan.

NOTERA
Ön Rönnen avgränsas mot fastlandet av en smal, inte alltid vattenfylld, kanal. På själva ön, d.v.s. området norr om kanalen, råder beträdnadsförbud för allmänheten under hela året. Under häckningstid bör även gräsmarkerna precis söder om kanalen samt kärren i området undvikas helt.
MATS RELLMAR