Senaste nytt På gång Publikationer

Angående den skjutna svanen i Malmö

2019-04-13 (SkOF)

Som de flesta känner till sköts en knölsvan i Malmö under natten mellan lördag 6 och söndag 7 april. I media har det på flera ställen felaktigt meddelats att SkOF varit remissinstans inför beslutet. Detta är fel! Vi blev aldrig tillfrågade utan fick reda på det först efter fullbordat faktum under måndagen. SkOF har alltså inte yttrat sig till vare sig Malmö stad eller länsstyrelsen.

SkOF beklagar givetvis hanteringen av frågan och beslutets verkställighet. Vi kommer därför att överklaga beslutet. Det ändrar inget i sak men det är en markering och kanske kan det leda till annorlunda beslutsgång i framtiden.

Vi får också många frågor om framtiden för honan och de åtta äggen. Många av frågorna handlar om hur honan ska få mat. Denna fråga samt information om svanars trohet till partners behandlas bland annat på Fågelskydd Spillepengs öppna Facebook-sida.
Dessa inlägg kan läsas här.

I korthet gäller att svanhonor ruvar hela tiden och att de knappt äter något under tiden. Vi avråder alltså från utfodring. Påstående om svanars livslånga äktenskap dementeras i ett annat inlägg. Det sker nämligen frekventa partnerskifte även i svanarnas värld.

 

Staffan Åkeby avtackades efter elva år som ordförande i SkOF

2019-04-06 (SkOF)

Som tidigare meddelats trappade Staffan ned ett steg i samband med årsmötet och som ny ordförande för SkOF valdes Per-Magnus Åhrén.
Staffan lämnar emellertid inte styrelsen – han tar sig an en annan viktig roll, nämligen sekreterarskapet.

Eftersom Staffan var på resa i fjärran land när årsmötet ägde rum kunde avtackningen inte ske i samband med detta. Men under helgens traditionella styrelseinternat i Falsterbo fick vi en chans att överraska honom. En fejkad punkt på dagordningen ledde till att en förvånad Staffan fick ta emot styrelsens och föreningens tack genom en bukett och en present värd så mycket som regelverket medger. Innehållet i holken går att förtära!
Elva år som ordförande är för övrigt nytt rekord för SkOF. Det tidigare låg på nio år.

 

Ny bok: Storlom i kök och fasan i grill

2019-04-06 (SkOF)

Det finns många olika sätt att bedriva ett fågelintresse på. Det kan handla om ren fågelskådning, fotografering, forskning om fåglarnas liv, fågelutfodring hemmavid eller att helt allmänt vara intresserad och njuta av fåglarna i sin vardag.

I denna bok berättar Kenneth Bengtsson med humor och inlevelse om ett kanske mindre vanligt sätt – ett sätt där utövarna bokstavligen har fåglarnas öden i sina händer. Det handlar om fågelrehabilitering eller kanske bättre uttryckt – hjälp åt nödställda fåglar.

Under de 22 år som Fågelskydd Spillepeng* hittills har varit verksamt har mer än 6 000 unika fågelindivider passerat genom de aktivas händer. I 44 korta kapitel berättas om några av dessa 6 000 fåglars öden.

Det är spännande inblickar i vad som kan hända i fåglars liv, inte minst för de fåglar som lever nära oss människor. Berättelserna visar också att hjälpinsatser kan betyda mycket, både för fågeln ifråga och för den engagerade allmänheten.

Boken ges ut av Skånes Ornitologiska Förening. Den kan beställas via www.skof.se och kostar 90 kronor (plus porto 54 kronor)

* Fågelskydd Spillepeng är ett samarbetsprojekt mellan SkOF och SYSAV.

 

 

Turkduvan är nu i fokus!

2019-03-24 (SkOF)

Vi vill bara påminna om årets inventering av turkduva. I uppropet sägs att uppgifter i första hand önskas från perioden april-augusti, men med tanke på den milda vintern är uppgifter från mars också intressanta. Glädjande nog finns det redan många observationer inlagda på Artportalen och det bådar gott.

Turkduvan är en förhållandevis lätt art att känna igen och därför kan alla bidra till inventeringen. Ett tips är att hålla ögonen öppna när byar, tätorter eller lämpliga stadsdelar passeras under färder i landskapet. Turkduvorna sitter ofta på hustak, skorstenar, lyktstolpar och liknande höga sittplatser och är då lätta att se. Har vi detta i minne under färderna kan många annars dolda förekomster identifieras utan nämnvärd ansträngning. För det finns nog inte fågelintresserat folk i varje småby i landskapet. Som exempel kan nämnas att småorter i Eslövs kommun brukar vara ganska förbisedda i sådana här sammanhang. Minns det när ni passerar orter som Hurva, Kungshult och Löberöd! Vi är ju ett kringflackande folk och nog passeras det flesta orterna i landskapet av någon varje sommar. Häng in turkduvorna!

 

 

Skåne! Vi har ett resultat:
Per-Magnus Åhrén ny ordförande i SkOF

2019-03-11 (SkOF)

Som vanligt under senare år hölls årsmötet en måndagskväll i Lund. Vår ordförande sedan elva år, Staffan Åkeby, var på utlandsresa varför vice ordföranden Kenneth Bengtsson höll i mötet med Arne Ohlsson som sekreterare. Efter att Karin Persson levererat en gedigen genomgång av ekonomin gavs styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Fem ledamöter stod för omval och fyra av dessa valdes för en ny treårsperiod. Som ny ledamot istället för Annelie Jönsson, som avböjt omval, valdes Arne Hegemann från Lund. Välkommen i gänget, Arne!

Därefter stod val av ordförande för ett år på dagordningen och här hade Staffan Åkeby avböjt omval. Som ny ordförande för SkOF valdes Per-Magnus Åhrén. Avgående ordförande Staffan stannar kvar i styrelsen men nu som vanlig ledamot. Vi tackar Staffan för ett synnerligt gott arbete under elva år och önskar Per-Magnus lycka till!

Efter mötet höll Dick Persson ett mycket uppskattat föredrag om det  i princip stängda landet Libyens djurliv.

 

 

Rapportera berguvar 2019 och 2020!

2019-03-04 (Birdlife Sverige, Projekt BerguvSkåne.)

BirdLife Sverige har utsett berguven till riksinventeringsart 2019 och 2020. Från många håll i landet rapporteras om minskande förekomst och det är hög tid att arten följs upp.

Projekt Berguv Skåne uppmanar därför alla att via Artportalen rapportera berguvspar och ropande uvhanar i landskapet under vinter/vår! Alla rapporter i perioden 1 februari-31 juli mörkas automatiskt (utom från de publika lokalerna Hardeberga stenbrott och Limhamns kalkbrott).

Hur inventeringen går till kan du läsa mera om HÄR. Där finns inventeringsmetodiken beskriven och även ett speciellt protokoll att ladda ner. Protokollet möjliggör en mera enhetlig och utförlig rapportering för att ge svar på i vilka miljöer berguven finns, vilket födounderlag den har samt vilka hotbilder som kan finnas. I Skåne tar Thomas Lindblad emot uvrapporter på blankett.
Hjälp BirdLife Sverige! Gör en insats och lyssna av lämpliga miljöer under våren. Skymningen är den optimala tiden att lyssna efter uvens mäktiga  hoande.

 

 

Berguven i Skåne 2018

2019-02-05 (Projekt BerguvSkåne gm Thomas Lindblad, Olseröd.)

Tio säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2018. Fördelningen i landskapet blev fem par i NV, två i NO, två i SV och ett i SO. Tillsammans fick de minst tolv ungar, varav sex blev ringmärkta. En av dessa hittades tyvärr bildödad på E4 vid Hyllinge 16/9 (Oskar Lindberg), drygt fyra månader efter att den märkts. Det publika paret i Hardeberga stenbrott fick i år bara en unge (ej ringmärkt).

Därutöver fanns sex lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott. De övriga fem fördelar sig på tre revir i NO, en i NV och en i SV.
Sammantaget ger detta 16 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2018. Från en tidigare fast lokal i NV har en negativ rapport inkommit.
Berguv Skånes avelspar fick tillsammans 9 ungar under 2018, samtliga ringmärktes och släpptes fria på förhösten. Skånes djurpark tog dessutom emot tre ungar från Nordens Ark, varav två släppts fria.
Tio ströobservationer av berguvar har inrapporterats under året. En trafikdödad uv hittades vid Höör 8/9 (Stig Toft Madsen). En uv passerade Falsterbokanalen 29/9 (P.O. Andersson). Den sågs vid flera tillfällen under hösten i Skanör och vid Flommen. Vidare gjordes 4 fynd i NV, 2 fynd NO och 2 fynd i SV, samtliga på lokaler som bedöms vara känsliga.

 

 

Nytt år - ny omgång av "Vinterfåglar inpå knuten"

2019-01-11 (SOF-Birdlife Sverige)

Här är länken till webbsidan för Vinterfåglar Inpå Knuten!

Appen på App Store                        Appen på Google Play

 

 

Notiser som tidigare publicerats på förstasidan hittar du i ARKIV-menyn t.v.

Inventering av mindre hackspett i Skåne 2019

Vi vill påminna om den inventering av mindre hackspett som Lunds Universitet startar upp nu i mars. Frivilliga inventerare är både välkomna och viktiga.

Inventeringen sker i utvalda rutor på 2 km2 och är en upprepning av en inventering under 1980-talet. Målet är att kunna utvärdera effekterna av skogsbrukets förändringar sedan 1980-talet och framåt. Inventering ska utföras upp till tre gånger mellan slutet av mars och mitten av maj.

Mer information här

Milersättning i samband med inventeringen kan utbetalas.

SkOF vill dessutom uppmuntra så många som möjligt att lägga in alla observationer av mindre hackspett på Artportalen. Tillsammans kan vi bidra till en bättre kännedom om den mindre hackspettens förekomst i Skåne.

 

Ny SkOF-resa:
Portugal 6-13 april 2019
 *****  SLUTSÅLD  *****

 

Ny SkOF-resa:
Ungern 4-11 maj 2019

 

SkOF-program
SkOF-måndagskvällar är nu slut för säsongen. De återkommer till hösten. Dessförinnan ser vi fram emot vårens kvällsexkursioner.
 

Lokalklubbarnas program.
Klicka ovan för att se aktuella händelser i lokalklubbarnas program.

 

Fågelkalendern
- fenologi för alla!

Nu startar Fågelkalendern, ett riksomfattande fenologiprojekt, där alla kan vara med. Man väljer själv vilka arter man vill följa och gör två femminuters obspass per vecka.

Se mer detaljerad information här eller gå till
Fågelkalenderns hemsida

 

FJÄRILSSKÅDARE sökes!


Kom med i
Svensk Dagfjärilsövervakning!
Läs mer►

ANSER 2019-1
Äldre artiklar?
Sök i ANSER-registret uppdaterat t.o.m. 2015.

 

Storlom i kök...

I 44 kapitel berättar Kenneth Bengtsson om vad som kan hända i fåglars liv och att hjälpinsatser kan betyda mycket, både för fågeln ifråga och för den engagerade allmänheten.
Beställ via mail, telefon eller i webshopen,
Pris: 90 kr + porto 54 kr.

 

MINI-ANSER
-om fåglar för barn och ungdom

Skickas gratis till nya medlemmar.
Man kan också klicka HÄR eller på MINI-ANSER i menyn "FÖRENINGEN" t.v. och läsa den digitala upplagan.

 

Fåglar i Skåne 2017

Förbeställda böcker skickas ut snarast efter tryck. Har du inte beställt kan du köpa boken via mail, telefon eller i webshopen, Pris: 150 kr + porto.

KLICKA HÄR FÖR DIGITAL VERSION

 

Fåglar i Skåne 2016

KLICKA HÄR FÖR DIGITAL VERSION

 

Fåglar i Skåne 2015

 

Skånes Fågelatlas

Format (bxh): 21,5x27,5 cm, 448 sidor, inbunden.
Pris för
SkOF-medlemmar: 300 kr.
övriga: 350 kr.

Porto (135 kr) tillkommer.
Beställ via mail HÄR

 

NY BOK OM SKÅNES DAGFJÄRILAR

Läs mer och beställ boken här

 

-----------------------------

 

Andra tips från
WEBSHOPEN:

 

 

 

 

------------------------------

Skånsk Skådarguide
in ENGLISH
Now SEK 50
CLICK ON THE IMAGE !
Läs mer!

 

------------------------------

Vingar över Falsterbo
2 uppl. 150 kr.
Läs mer!

 

SKÅNSK VINTERFÅGELATLAS
Winter Bird Atlas of Skåne
Klicka i bilden Click on the image

Läs mer!