Senaste nytt På gång Publikationer

Viktig information angående inbetalningskortet för årsavgiften. Det saknas en 9:a!
Den sista siffran i bankgirot saknas eller står på fel rad på det inbetalningskort som medföljde senaste numret av ANSER. Korrekt bankgiro är 684-4849.

 

 Alla SkOF-are och alla fåglar önskas...

 

Många vinterglador i Skåne
2017-12-18 (SkOFs forskningskommitté)

Inventeringen av övernattande röda glador är avslutad och resultatet i stort också sammanställt. Totalt räknades minst 1 466 individer och det är betydligt fler än vad räkningen i januari gav. Den senare var dock inte lika vältäckande som den nyss genomförda. Rapport kommer i nästa ANSER och då är summan kanske än högre. Vi misstänker nämligen att alla ännu inte rapporterat. I sammanhanget ska vi minnas att rekordmånga röda glador lämnade landet via Falsterbo i höstas, nämligen 4 574 stycken.

 

Hjälp till att räkna glador!
2017-11-27 (SkOFs forskningskommitté)

Under den kommande helgen (2-3 december) ska våra övervintrande röda glador räknas och det gäller att räkna dem när de samlas vid sina kollektiva nattplatser i skymningen. Närmare info finns i senaste numret av ANSER och kan även ses här. Rapportera era uppgifter till Kenneth Bengtsson eller på Artportalen. Ju fler som räknar desto bättre resultat!

 

Silvåkratornet är städat!
2017-11-17 (SkOF, KBe)

Vi måste nog erkänna att städningen kunde ske oftare. Men efter dagens insats måste vi också ge våra besökare en stor eloge. Det som fanns att städa bort var sand, grus, tallbarr och lite löv. Men papper, plast och annat skräp fanns i princip inte alls. Inga cigarettfimpar heller.

Detta torn ägs av oss själva, dvs. SkOF. Det invigdes den 1 oktober 1993. Tornet är alltså inne på sitt 25:e år. Fortsätter vi att vara rädda om tornet lär det stå kvar i många år framöver.

 

Fåglar i Skåne 2016 - i bokform eller digitalt
2017-10-25

SkOFs årsbok 2016 med årets fågelrapport, sträck och ringmärkning vid Falsterbo, verksamheten vid Fågelskydd Spillepeng och i det skånska Storkprojektet. Pris 150 kr (+porto).

Nu har den digitala versionen av Fåglar i Skåne 2016 också blivit klar. Klicka HÄR eller på länken under omslagsbilden till höger.

 

BMS 2017
Konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2017
2017-10-19 (Naturskyddsföreningen i Skåne)

Naturskyddsföreningen i Skåne anordnar tillsammans med en lång rad biologiska föreningar i Skåne, bl.a. SkOF, i år för fjärde gången den vart annat år återkommande konferensen Biologisk Mångfald i Skåne. Den pågår lördag–söndag och är i år förlagd till Tyringe Kurhotell utanför Hässleholm.

Tid: 18–19 november 2017
Plats: Tyringe Kurhotell, Hässleholm
Konferenskostnad: 250–500 kr beroende på val av alternativ.
Boendekostnad: 850–995 kr beroende på rumstandard.

Du kan välja att vara med en dag eller båda dagarna.
Läs programmet och hur du anmäler dig på biologiskmangfald.se

 

Berguv i Skåne 2017
2017-10-18 (Thomas Lindblad)

Åtta säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2017. Fördelningen i landskapet blev tre par i NV, två i NO, två i SV och ett i SO. Ett par misslyckades helt. De övriga fick tillsammans minst elva ungar, varav två blev ringmärkta.
Det publika paret i Hardeberga stenbrott fick även i år tre ungar (ej ringmärkta).

Därutöver fanns sju lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott. De övriga sex fördelar sig på tre revir i NO, ett i SV och två i SO.
Sammantaget ger detta 15 besatta revir (med 1-2 uvar under längre tid) i Skåne 2017. Från två tidigare fasta lokaler i NV resp SV har negativa rapporter inkommit.
Berguv Skånes avelspar fick tillsammans sju ungar under 2017. Sex av dessa ringmärktes och släpptes fria, medan en vingskadad unge lämnades till KFV för rehabilitering. Skånes djurpark tog dessutom emot tre ungar från Nordens Ark, vilka släpptes fria tidigt i höst.
Se även berguvssidorna

 

Vråkrekord vid Falsterbo

2017-10-08 (Falsterbo Fågelstation,LK)

Trots en ganska frisk nordvästvind blev det en helt fantastiskt fin rovfågeldag. Det var uppenbarligen god termik och jättestora skruvar av ormvråkar, uppblandade med röda glador och enstaka fjällvråkar, syntes över näset. Tusentalssiffrorna ökade i rask takt och den "officiella" dagssumman från sträckräknarna på Nabben inväntades med stor spänning.

Det blev nog fler än de flesta hade anat, för dagssumman slutade på 16 665 ormvråkar och det är med råge den högsta dagssumman sedan räkningarna började 1973. Den förra toppnoteringen var
10 071 från 11 oktober 2010. Om dagens summa är den högsta någonsin är jag mera osäker på.

Kalenderbitaren Björn Malmhagen vet däremot: Den högsta tidigare dagssumman är 14 799 (+ 1 481 obestämda vråkar) och detta inträffade 25 september 1959.

Av andra rovfågelarter än ormvråk noterades bl.a. 472 röda glador, en havsörn och 20 fjällvråkar. Dagens sällsyntaste var en stäppörn som passerade rakt över Fyren ca. kl 12:25. Eftersom den inte finns med i sträcklistan, antar vi att den vände.

 

Fler fältpiplärkor efter sandinsatser

2017-08-31 (Pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne)

Länsstyrelsen Skåne har positiva besked från projekt SandLife. En inventering visar att den hotade fältpiplärkan ökar igen. Sedan 2013 har reviren i Skåne – de enda i landet – ökat med 20 procent. I år hittades 40 revir, mot 33 för fyra år sedan.

–Vi kan första gången konstatera en brytning av artens nedåtgående trend. Det är ett otroligt glädjande besked och ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta. Här kan vi se att SandLife, vårt projekt för att restaurera och återskapa sandmarker har haft effekt på bara några få år, säger Per-Magnus Åhrén, chef för Länsstyrelsen Skånes naturskyddsenhet.

I SandLife arbetar länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar tillsammans med Kristianstads vattenrike och Lunds universitet med att återställa värdefulla sandmiljöer i södra Sverige. Under de senaste 100 åren har sandmarkerna minskat drastiskt, en följd av bland annat exploatering och plantering av arter som bergtall och vresros. Utvecklingen har varit förödande för flera sandlevande växt- och djurarter. Fältpiplärkan är ett tydligt exempel.

Fältpiplärkan var en allmän fågel i Skåne i början av 1900-talet, och häckade i stora delar av södra Sverige, men den har blivit allt ovanligare i takt med att sandmarkerna har minskat.

Enligt Artdatabanken fanns 1983 ännu 210 revir i Skåne och 50 i Halland. År 2013 lät Länsstyrelsen Skåne ornitologen Patrik Olofsson göra en inventering som visade 33 revir, samtliga i östra Skåne, den lägsta siffran någonsin.

Efter insatser i SandLife har Patrik Olofsson gjort en uppföljning. Den nya inventeringen visar en tydlig uppgång för fältpiplärkan. Han har konstaterat 40 revir, varav några är nya jämfört med 2013. Inventeringen visar ”överlag många fåglar på och kring nyöppnade, brända eller på andra sätt behandlade ytor (t.ex. vid Brösarps norra backar, Ravlunda, Drakamöllan och Kumlan-Möllegården)”.

 

Fågelsångsdalen 2017

2017-07-18 (SkOF)

Fågelsångsdalen (öster om Lund) inventerades våren 2017 för 65:e året i rad. Inventerare var liksom 2016 Eva Engberg och hennes medhjälpare Lena Orrling. Det första besöket av totalt tio gjordes 3 april och det sista 30 maj. Temperaturen varierade mellan några minusgrader och 11 plusgrader, dvs. det var ingen varm vår.

Totalt noterades 136 revir fördelade på 25 arter. De vanligaste arterna var gransångare och bofink. Gransångarens ”salt-sill” hördes redan vid första besöket och kunde sedan höras vid varje besök på många olika ställen. Det var den art som hördes flitigast och överallt i dalen. Tolv revir lokaliserades (lika många som den andra vanligaste arten: bofink) och det är ändå är en minskning jämfört med 2015 (23) och 2016 (16).


Näktergal hördes vid enstaka tillfällen men hävdade inte revir. Fram till början av 1990-talet häckade ca 15 par i Fågelsångsdalen!

Se alla resultat för de senaste 14 åren

Dalen håller på att växa igen, vilket gör det svårare att upptäcka fåglarna allteftersom lövverket ökar. Flertalet noteringar har därför baserats på sång eller läte.

Ekonomiskt stöd till inventeringen har erhållits från Stiftelsen Lunds Djurskyddsfond och Lunds kommun.

 

Ännu ett dåligt år för kungsörnarna i Skåne

2017-07-16 (Kenneth Bengtsson)

För ett tid sedan berättade vi om havsörnarnas stora framgångar i landskapet. Tyvärr gäller det motsatta för kungsörnarna. I nio kända revir bekräftades häckningsförsök i sju men det sorgliga slutresultatet blev bara tre ungar – en unge i vardera tre bon. De fyra övriga paren misslyckades alltså. I minst ett fall hade det kläckts unge/ungar och där misstänks mård vara orsak. I ett annat revir kan honans höga ålder (nu 30 år gammal) vara orsak.

En liten tröst är att ett nytt revir upptäcktes i år (dock misslyckad häckning) samt att ytterligare två möjliga revir är under lupp. Det svaga resultatet i Skåne har sin motsvarighet i Danmark – fast där gick det ännu sämre. De fyra kända paren fick nämligen inte ut en enda unge i år.

 

Farliga munkar

2017-07-04 (Kenneth Bengtsson)

Fotona nedan visar munkar. Inte sådana som man kan äta eller som går i kloster utan vattenståndsreglerande konstruktioner. Många sådana är felkonstruerade och utgör en stor men oftast förbisedd fara för vattenlevande fåglar. De fåglar, oftast ungar, som faller ner kommer nämligen inte upp igen utan hjälp.


Fågelskydd Spillepeng hade ett sådant fall idag. Vegetationen runt munken var tät och där nere låg fem nästan vuxna gräsandsungar. Nu är de uppe igen!

Mörkertalet är sannolikt stort för denna fara eftersom få människor vandrar längs de dammkanter där munkarna finns. Än färre reagerar på pipen från fågelungar och slår larm. Fotot på munken i öppet vatten ger en bra bild av faran. Det borde inte behövas stor ingenjörskonst för att fågelsäkra dessa konstruktioner.

 

Skånes havsörnar 2017 – en preliminär rapport

2017-06-06 (Kenneth Bengtsson)

Årets ringmärkning av havsörn är nu avslutad och ringmärkarna David Folkesson och Jonas Jonsson kan summera en rekordsäsong. Totalt har i dagsläget 28 av 35 kända revir kontrollerats. Minst 44 ungar har bekräftats i 25 bon och av dessa har 31 ungar i 19 bon ringmärkts. Det är mer än någonsin tidigare. Tre par har misslyckats och för sju revir är läget fortfarande ovisst.

Det går onekligen bra för de skånska havsörnarna och antalet kända revir ökar för varje år. Betydligt sämre tycks det gå för de skånska kungsörnarna men här får vi avvakta lite med en lägesrapport.

 

Nytt fågeltorn

2017-05-22 (Kenneth Bengtsson)

Idag bjöd Länsstyrelsen Skåne på invigningsfest vid Löddesnäs. Objekt för invigningen var det nya fågeltornet. Det har nu ersatt det gamla, som restes redan 1971. Den välbesökta fågellokalen i Lomma kommun kan alltså bjuda på goda observationsbetingelser under ytterligare många år.

Närvarande vid ceremonin var representanter från Lomma kommun, Skogsvårdsstyrelsen, byggherren, SkOF, Lommaskådare, allmänhet och givetvis länsstyrelsen. Totalt handlade det om ett 40-tal personer. Tornet är byggt av lärkvirke av bästa kvalitét och således helt utan miljögifter. Under hela proceduren bjöds det på underbart försommarväder och det hela avslutades med grillad korv.

 

Råkstammen är stabil i sydväst

2017-04-21 (Kenneth Bengtsson)

Årets räkning av häckande råkor i de fyra sydvästskånska kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Vellinge är nu avslutad. Resultatet blev blev 3 586 par.

Räkningarna, som sker i SkOFs och Falsterbo Fågelstations regi, har pågått i många år och för de fyra kommunerna finns simultana uppgifter sedan 1997.
Beståndet växte årligen fram till och med 2004 då 3 454 par räknades in. Därefter har antalet par pendlat mellan 3 286 (2007) och 3 745 (2010). Råkstammen har således legat på ungefär samma nivå sedan 2004.

Vi bedömer att utvecklingen varit ungefär densamma i övriga Skåne. Störst osäkerhet råder för de sydöstra kommunerna.

 

Svartvingad glada i Skåne

2017-04-17 (SkOF)

Idag (17 april) vid 08-tiden upptäckte Ronny Malm en svartvingad glada strax öster om Hörte hamn på sydkusten. Fågeln höll till i området till strax efter kl.10, då den sågs flyga österut tills den förlorades ur sikte.
Detta är det tredje fyndet av svartvingad glada i Skåne.

 

Ny Skåneart: Större turturduva

2017-04-17 (SkOF)

Lördag 1 april upptäcktes en större turturduva i en äppelodling utanför Kivik. Den har därefter setts dagligen på samma i stort sett samma plats och så även idag (17 april).
Detta är det första fyndet av större turturduva i Skåne.

 

Standardstart

2017-03-21 (Falsterbo Fågelstation)

Idag var det första dagen på vårens standardiserade ringmärkning vid Falsterbo Fågelstation och den gav 22 märkta fåglar av för årstiden typiska arter. Talrikast var talgoxe med sju märkta.

Men det var fullt liv i omgivningen. Sångkören börjar bli starkare och variationsrikare. Idag noterades strandskata, rödbena, sånglärka, ängspiplärka, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, koltrast, blåmes, talgoxe, korp, stare, bofink, grönfink, gulhämpling, hämpling och stenknäck. I övrigt sågs en morkulla och en sträckande forsärla.

 

Årsmöte 2017

2017-03-15 (SkOF)

I måndags (13 mars) hölls SkOFs årsmöte och enligt senare års tradition var platsen Ekologihuset i Lund. Uppemot 40 personer deltog.

Årsmötet avhandlades enligt fastställd dagordning. Verksamhets- och revisionsberättelserna genomgicks och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Tre styrelseledamöter (Leif Dehlin, Lennart Karlsson och Arne Ohlsson) omvaldes för ytterligare en treårsperiod och två nya ledamöter valdes in: Annelie Jönsson och Monica Pedersen. De ersätter Eva Hjärne och Carl-Axel Bauer, som valt att lämna styrelsen. Därmed ingår sex kvinnor i styrelsen - rekord!

Årsmötet har också till uppgift att välja ordförande (för ett år) och nuvarande ordförande Staffan Åkeby omvaldes.

Staffan Åkeby passade under årsmötet också på att dela ut 2017 års
hederspris "Gåsapriset" till Karl-Erik Söderqvist, Helsingborg. Han belönas för att under många år med stort engagemang och berömvärd handlingskraft ha agerat för fåglarnas bästa, inte minst genom att uppmärksamma rovfågeldöden vid vindkraftsparken Rögle-Västraby.

Efter sedvanlig fika med kanelbullar från Falsterbo följde ett mycket välbesökt och uppskattat föredrag av Felix Heintzenberg titulerat "Arktis – liv i en värld av is och snö".

 

Överträdelser av regler i naturreservat

2017-02-27 (SkOF)

SkOF har nu tagit fram ett formulär för anmälan av överträdelser i naturreservat. Klicka i rutan en bit ner i vänsterspalten för att ladda ned formuläret. Länken finns även under "Fågelskydd" i menyn t.v.

 

SOF-BirdLifes policy för uppspelning av fågelläten

Beslutad 2016-11-20

Denna policy syftar till att klargöra SOF-BirdLifes inställning i frågan kring uppspelning av fågelläten. Uppspelning definieras som användande av teknisk utrustning som t.ex. mobiltelefon eller bandspelare eller om någon person på annat sätt härmar en fågels läten.

Som grund ligger SOF-BirdLifes generella etiska regler som anger att fågelns välmående ska stå i centrum. I de fall lokala reservatsstadgar eller motsvarande förbjuder all uppspelning av läten, ska sådana förbud givetvis strikt följas.
Läs hela dokumentet här (länk finns också under "Fågelskydd" i menyn t.v.)

 

Dags för "Det stora fågeläventyret"

2017-02-15 (SOF, SkOF)

I förra veckan bjöd SVT till pressträff och premiärvisning av första avsnittet av vårens storsatsning Det Stora Fågeläventyret. I korthet handlar det om en rad kändisar, som i par med varsin erfaren ”superskådare”, ställs inför olika utmaningar på olika platser runt om i landet. Precis som i andra produktioner inom genren kommer de minst framgångsrika deltagarna att tvingas lämna tävlingen. De tre sist kvarvarande paren gör sedan upp om slutsegern i Peru.

Foto: Baldur Bragason/SVT

Deltagare:
Anders Bagge och fågelskådaren Maria Olsson
Martina Haag och fågelskådaren Måns Karlsson
Armand Krajnc och fågelskådaren Frida Johnsson
Henrik Kruusval och fågelskådaren Elsy-Britt Schildt
Bathina Philipson och fågelskådaren Pav Johnsson
Vanessa Falk och fågelskådaren Niklas Aronsson
Daniel Norberg och fågelskådaren Donat Hullmann

Första avsnittet ses på SVT 21 februari kl. 20:00.
 

Vindkraftverken dödar rovfåglar!
SkOF protesterar mot fågelmassaker

2017-02-02 (SkOF)

Vid vindkraftsparken Rögle/Västraby, ungefär mitt emellan Helsingborg och Ängelholm, har elva rovfåglar förolyckats under de senaste tolv månaderna, den senaste (en ormvråk) föll så sent som 1 februari 2017 (igår). Det är oacceptabelt höga siffror, som SkOF och KOF nu reagerar starkt på, särskilt i skenet av att båda föreningarna mycket bestämt avrått från etablering på denna plats allt sedan planeringen påbörjades.

SkOFs krav är att särskilda åtgärder ska vidtas vid Rögle/Västraby. Det gäller bl.a. att uppfödningen och utsättningen av gräsänder förbjuds i de dammar, som ligger i anslutning till vindkraftverken samt att kraftverken står stilla vid de tillfällen då plöjning eller skörd genomförs på jordbruksmarkerna runt kraftverken.

Läs hela yttrandet här.
(yttrandet färdigställdes innan vi fick kännedom om det elfte offret)

 

Vinterfåglar inpå knuten årg. 12

2017-01-24 (SkOF)

Sista helgen i januari är det dags för den tolfte upplagan av Sveriges största fågelräkning. Mellan 27 och 30 januari kommer uppemot
20 000 svenska hushåll att bidra med uppgifter om de fåglar som gästar deras fågelmatningar. Av dessa brukar knappt tio procent finnas i Skåne.
Förra året medverkade nästan 1 800 skåningar i Vinterfåglar inpå knuten, som kampanjen kallas. Det gav länet en tredje plats räknat i absoluta tal. Ser vi däremot till andelen av befolkningen, var det inte så bra; endast stockholmarna var sämre. Så nu är det skärpning som gäller!

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27–30 januari och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos i Sverige. Talgoxen är den talrikaste arten, följd av blåmes och pilfink men efter denna trio varierar topplistan från år till år.
Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Under de drygt tio år räkningen pågått, har vi bland annat kunnat se, att arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet.
Du rapporterar enklast på SOFs hemsida

 

Gladräkning (forts.)

2017-01-21 (SkOF)

Gladinventeringen fick förlängd tid t.o.m. 20 januari och när vi summerar så har vi fått in uppgifter om minst 643 glador. Tyvärr saknas uppgifter från stora delar av sydöstra Skåne, bland annat Fyledalen. Det verkliga antalet måste därför vara betydligt högre. Sitter du på orapporterade uppgifter ber vi dig att rapportera dessa snarast möjligt.
Om materialet är representativt för hela landskapet har antalet nattplatser förmodligen ökat, men också blivit individfattigare. Det handlar uteslutande om små till medelstora flockar om 5-50 individer. Men minns att Fyledalen saknas – därifrån finns tidigare uppgifter om flera hundra individer. Vi återkommer med en mer organiserad inventering nästa vinter.

 

Räkna glador på nattkvist 7-20 januari

2017-01-02 (SkOF)

Många röda glador som övervintrar i Sverige samlas vid gemensamma övernattningsplatser under sen eftermiddag. Övernattningsplatserna kan innehålla fler än 100 individer. Många av övernattningsplatserna används år efter år ungefär på samma ställe. Det kan vara ett skogsbryn, i en dunge eller i enstaka träd.
Nu har ett europeiskt samarbetsprojekt om röd glada startat och en av uppgifterna är att kartlägga övernattningsplatser under vintern. 

Räkningsmetod:
Lämpligast räknas gladorna på kvällen/sen eftermiddag, ungefär 30 minuter före till 45 minuter efter solnedgång. Räkningsdagar är 7-20 januari .

Önskad information
• Datum och klockslag
• Observatörens (observatörernas) namn
• Plats (så precis som möjligt; eller koordinaterna)
• Antal röda glador
• Kommentar om närliggande matningsställe, om tillämpligt.

Resultaten kan läggas in på Artportalen (med ovanst. uppgifter) eller skickas in till SkOF (Kenneth Bengtsson).

Vi vet att detta kom med kort varsel men vi kan väl göra ett försök och så gott vi kan!

 

 

Notiser som tidigare publicerats på förstasidan hittar du i ARKIV-menyn t.v.

Res med SkOF och
ScanBird 2018

 

Pyrenéerna 21-28 maj

 

Estland 5-11 juni

 

Fågelkalendern
- fenologi för alla!

Nu startar Fågelkalendern, ett riksomfattande fenologiprojekt, där alla kan vara med. Man väljer själv vilka arter man vill följa och gör två femminuters obspass per vecka.

Se mer detaljerad information här eller gå till
Fågelkalenderns hemsida

 

 

SkOF-program
SkOF-kvällar m.m.
 

 

Lokalklubbarnas program.

 

FJÄRILSSKÅDARE sökes!


Kom med i
Svensk Dagfjärilsövervakning!
Läs mer►

Missade du...
Mikael Kristerssons film Ljusår på TV?

Foto: Mikael Kristersson.
Köp den på DVD i vår webshop!

ANSER 2017-4
Äldre artiklar?
Sök i ANSER-registret uppdaterat t.o.m. 2015.

 

Fåglar i Skåne 2016

KLICKA HÄR FÖR DIGITAL VERSION

 

Fåglar i Skåne 2015

 

Skånes Fågelatlas

Format (bxh): 21,5x27,5 cm, 448 sidor, inbunden.
Pris för
SkOF-medlemmar: 300 kr.
övriga: 350 kr.

Porto (135 kr) tillkommer.
Beställ via mail HÄR

 

NY BOK OM SKÅNES DAGFJÄRILAR

Läs mer och beställ boken här

 

-----------------------------

 

Andra tips från
WEBSHOPEN:

 

 

 

 

------------------------------

Skånsk Skådarguide
in ENGLISH
Now SEK 50
CLICK ON THE IMAGE !
Läs mer!

 

------------------------------

Vingar över Falsterbo
2 uppl. 150 kr.
Läs mer!

 

SKÅNSK VINTERFÅGELATLAS
Winter Bird Atlas of Skåne
Klicka i bilden Click on the image

Läs mer!