Senaste nytt På gång Publikationer

Råkstammen är stabil i sydväst

2017-04-21 (Kenneth Bengtsson)

Årets räkning av häckande råkor i de fyra sydvästskånska kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Vellinge är nu avslutad. Resultatet blev blev 3 586 par.

Räkningarna, som sker i SkOFs och Falsterbo Fågelstations regi, har pågått i många år och för de fyra kommunerna finns simultana uppgifter sedan 1997.
Beståndet växte årligen fram till och med 2004 då 3 454 par räknades in. Därefter har antalet par pendlat mellan 3 286 (2007) och 3 745 (2010). Råkstammen har således legat på ungefär samma nivå sedan 2004.

Vi bedömer att utvecklingen varit ungefär densamma i övriga Skåne. Störst osäkerhet råder för de sydöstra kommunerna.

 

Svartvingad glada i Skåne

2017-04-17 (SkOF)

Idag (17 april) vid 08-tiden upptäckte Ronny Malm en svartvingad glada strax öster om Hörte hamn på sydkusten. Fågeln höll till i området till strax efter kl.10, då den sågs flyga österut tills den förlorades ur sikte.
Detta är det tredje fyndet av svartvingad glada i Skåne.

 

Ny Skåneart: Större turturduva

2017-04-17 (SkOF)

Lördag 1 april upptäcktes en större turturduva i en äppelodling utanför Kivik. Den har därefter setts dagligen på samma i stort sett samma plats och så även idag (17 april).
Detta är det första fyndet av större turturduva i Skåne.

 

Standardstart

2017-03-21 (Falsterbo Fågelstation)

Idag var det första dagen på vårens standardiserade ringmärkning vid Falsterbo Fågelstation och den gav 22 märkta fåglar av för årstiden typiska arter. Talrikast var talgoxe med sju märkta.

Men det var fullt liv i omgivningen. Sångkören börjar bli starkare och variationsrikare. Idag noterades strandskata, rödbena, sånglärka, ängspiplärka, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, koltrast, blåmes, talgoxe, korp, stare, bofink, grönfink, gulhämpling, hämpling och stenknäck. I övrigt sågs en morkulla och en sträckande forsärla.

 

Årsmöte 2017

2017-03-15 (SkOF)

I måndags (13 mars) hölls SkOFs årsmöte och enligt senare års tradition var platsen Ekologihuset i Lund. Uppemot 40 personer deltog.

Årsmötet avhandlades enligt fastställd dagordning. Verksamhets- och revisionsberättelserna genomgicks och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Tre styrelseledamöter (Leif Dehlin, Lennart Karlsson och Arne Ohlsson) omvaldes för ytterligare en treårsperiod och två nya ledamöter valdes in: Annelie Jönsson och Monica Pedersen. De ersätter Eva Hjärne och Carl-Axel Bauer, som valt att lämna styrelsen. Därmed ingår sex kvinnor i styrelsen - rekord!

Årsmötet har också till uppgift att välja ordförande (för ett år) och nuvarande ordförande Staffan Åkeby omvaldes.

Staffan Åkeby passade under årsmötet också på att dela ut 2017 års
hederspris "Gåsapriset" till Karl-Erik Söderqvist, Helsingborg. Han belönas för att under många år med stort engagemang och berömvärd handlingskraft ha agerat för fåglarnas bästa, inte minst genom att uppmärksamma rovfågeldöden vid vindkraftsparken Rögle-Västraby.

Efter sedvanlig fika med kanelbullar från Falsterbo följde ett mycket välbesökt och uppskattat föredrag av Felix Heintzenberg titulerat "Arktis – liv i en värld av is och snö".

 

Överträdelser av regler i naturreservat

2017-02-27 (SkOF)

SkOF har nu tagit fram ett formulär för anmälan av överträdelser i naturreservat. Klicka i rutan en bit ner i vänsterspalten för att ladda ned formuläret. Länken finns även under "Fågelskydd" i menyn t.v.

 

SOF-BirdLifes policy för uppspelning av fågelläten

Beslutad 2016-11-20

Denna policy syftar till att klargöra SOF-BirdLifes inställning i frågan kring uppspelning av fågelläten. Uppspelning definieras som användande av teknisk utrustning som t.ex. mobiltelefon eller bandspelare eller om någon person på annat sätt härmar en fågels läten.

Som grund ligger SOF-BirdLifes generella etiska regler som anger att fågelns välmående ska stå i centrum. I de fall lokala reservatsstadgar eller motsvarande förbjuder all uppspelning av läten, ska sådana förbud givetvis strikt följas.
Läs hela dokumentet här (länk finns också under "Fågelskydd" i menyn t.v.)

 

Dags för "Det stora fågeläventyret"

2017-02-15 (SOF, SkOF)

I förra veckan bjöd SVT till pressträff och premiärvisning av första avsnittet av vårens storsatsning Det Stora Fågeläventyret. I korthet handlar det om en rad kändisar, som i par med varsin erfaren ”superskådare”, ställs inför olika utmaningar på olika platser runt om i landet. Precis som i andra produktioner inom genren kommer de minst framgångsrika deltagarna att tvingas lämna tävlingen. De tre sist kvarvarande paren gör sedan upp om slutsegern i Peru.

Foto: Baldur Bragason/SVT

Deltagare:
Anders Bagge och fågelskådaren Maria Olsson
Martina Haag och fågelskådaren Måns Karlsson
Armand Krajnc och fågelskådaren Frida Johnsson
Henrik Kruusval och fågelskådaren Elsy-Britt Schildt
Bathina Philipson och fågelskådaren Pav Johnsson
Vanessa Falk och fågelskådaren Niklas Aronsson
Daniel Norberg och fågelskådaren Donat Hullmann

Första avsnittet ses på SVT 21 februari kl. 20:00.
 

Vindkraftverken dödar rovfåglar!
SkOF protesterar mot fågelmassaker

2017-02-02 (SkOF)

Vid vindkraftsparken Rögle/Västraby, ungefär mitt emellan Helsingborg och Ängelholm, har elva rovfåglar förolyckats under de senaste tolv månaderna, den senaste (en ormvråk) föll så sent som 1 februari 2017 (igår). Det är oacceptabelt höga siffror, som SkOF och KOF nu reagerar starkt på, särskilt i skenet av att båda föreningarna mycket bestämt avrått från etablering på denna plats allt sedan planeringen påbörjades.

SkOFs krav är att särskilda åtgärder ska vidtas vid Rögle/Västraby. Det gäller bl.a. att uppfödningen och utsättningen av gräsänder förbjuds i de dammar, som ligger i anslutning till vindkraftverken samt att kraftverken står stilla vid de tillfällen då plöjning eller skörd genomförs på jordbruksmarkerna runt kraftverken.

Läs hela yttrandet här.
(yttrandet färdigställdes innan vi fick kännedom om det elfte offret)

 

Vinterfåglar inpå knuten årg. 12

2017-01-24 (SkOF)

Sista helgen i januari är det dags för den tolfte upplagan av Sveriges största fågelräkning. Mellan 27 och 30 januari kommer uppemot
20 000 svenska hushåll att bidra med uppgifter om de fåglar som gästar deras fågelmatningar. Av dessa brukar knappt tio procent finnas i Skåne.
Förra året medverkade nästan 1 800 skåningar i Vinterfåglar inpå knuten, som kampanjen kallas. Det gav länet en tredje plats räknat i absoluta tal. Ser vi däremot till andelen av befolkningen, var det inte så bra; endast stockholmarna var sämre. Så nu är det skärpning som gäller!

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27–30 januari och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos i Sverige. Talgoxen är den talrikaste arten, följd av blåmes och pilfink men efter denna trio varierar topplistan från år till år.
Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Under de drygt tio år räkningen pågått, har vi bland annat kunnat se, att arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet.
Du rapporterar enklast på SOFs hemsida

 

Gladräkning (forts.)

2017-01-21 (SkOF)

Gladinventeringen fick förlängd tid t.o.m. 20 januari och när vi summerar så har vi fått in uppgifter om minst 643 glador. Tyvärr saknas uppgifter från stora delar av sydöstra Skåne, bland annat Fyledalen. Det verkliga antalet måste därför vara betydligt högre. Sitter du på orapporterade uppgifter ber vi dig att rapportera dessa snarast möjligt.
Om materialet är representativt för hela landskapet har antalet nattplatser förmodligen ökat, men också blivit individfattigare. Det handlar uteslutande om små till medelstora flockar om 5-50 individer. Men minns att Fyledalen saknas – därifrån finns tidigare uppgifter om flera hundra individer. Vi återkommer med en mer organiserad inventering nästa vinter.

 

Räkna glador på nattkvist 7-20 januari

2017-01-02 (SkOF)

Många röda glador som övervintrar i Sverige samlas vid gemensamma övernattningsplatser under sen eftermiddag. Övernattningsplatserna kan innehålla fler än 100 individer. Många av övernattningsplatserna används år efter år ungefär på samma ställe. Det kan vara ett skogsbryn, i en dunge eller i enstaka träd.
Nu har ett europeiskt samarbetsprojekt om röd glada startat och en av uppgifterna är att kartlägga övernattningsplatser under vintern. 

Räkningsmetod:
Lämpligast räknas gladorna på kvällen/sen eftermiddag, ungefär 30 minuter före till 45 minuter efter solnedgång. Räkningsdagar är 7-20 januari .

Önskad information
• Datum och klockslag
• Observatörens (observatörernas) namn
• Plats (så precis som möjligt; eller koordinaterna)
• Antal röda glador
• Kommentar om närliggande matningsställe, om tillämpligt.

Resultaten kan läggas in på Artportalen (med ovanst. uppgifter) eller skickas in till SkOF (Kenneth Bengtsson).

Vi vet att detta kom med kort varsel men vi kan väl göra ett försök och så gott vi kan!

 

 

Notiser som tidigare publicerats på förstasidan hittar du i ARKIV-menyn t.v.

Fågelkalendern
- fenologi för alla!

Nu startar Fågelkalendern, ett riksomfattande fenologiprojekt, där alla kan vara med. Man väljer själv vilka arter man vill följa och gör två femminuters obspass per vecka.

Se mer detaljerad information här eller gå till
Fågelkalenderns hemsida

 

Ny resa med SkOF och Birdwave:
Algarve - Portugal
9-16 september 2017
Reseledare:
Klaus Malling Olsen
Pris: 17 900 kr. 
Mer info >>>

Se alla SkOF-resor här

 

SkOF-program
SkOF-kvällar m.m.
 

Lokalklubbarnas program.

 

FJÄRILSSKÅDARE sökes!


Kom med i
Svensk Dagfjärilsövervakning!
Läs mer►

Missade du...
Mikael Kristerssons film Ljusår på TV?

Foto: Mikael Kristersson.
Köp den på DVD i vår webshop!

ANSER 2017-1
Äldre artiklar?
Sök i ANSER-registret uppdaterat t.o.m. 2015.

 

Fåglar i Skåne 2015

 

Fåglar i Skåne 2014

 

Skånes Fågelatlas

Format (bxh): 21,5x27,5 cm, 448 sidor, inbunden.
Pris för
SkOF-medlemmar: 300 kr.
övriga: 350 kr.

Porto (135 kr) tillkommer.
Beställ via mail HÄR

 

NY BOK OM SKÅNES DAGFJÄRILAR

Läs mer och beställ boken här

 

-----------------------------

 

Andra tips från
WEBSHOPEN:

 

 

 

 

------------------------------

Skånsk Skådarguide
in ENGLISH
Now SEK 50
CLICK ON THE IMAGE !
Läs mer!

 

------------------------------

Vingar över Falsterbo
2 uppl. 150 kr.
Läs mer!

 

SKÅNSK VINTERFÅGELATLAS
Winter Bird Atlas of Skåne
Klicka i bilden Click on the image

Läs mer!