Gustaf Rudebecks Stipendium 2019

 

Årets stipendiat heter KENNETH BENGTSSON, bosatt i Arlöv och en välkänd profil för fågelintresserade skåningar.

Kenneth har varit medlem i SkOFs styrelse sedan 1992 och är en av de mest aktiva i styrelsen. Han har varit ordförande, är nu vice ordförande och sedan många år ingår han i redaktionen för ANSER och i SkOFs fågelskyddskommitté. Otaliga remissvar från SkOF i fågelskyddsärenden bär Kenneths signatur.

Praktiskt fågelskyddsarbete har präglat Kenneths ornitologiska verksamhet. Det ledde 1997 till bildandet av Fågelskydd Spillepeng, en central för omhändertagande av skadade och övergivna fåglar i Malmö-Lundområdet. Tusentals fåglar har Fågelskydd Spillepeng att tacka för ett längre liv än de annars skulle fått. Detta har Kenneth givit 44 exempel på i den nyutkomna boken ”Storlom i kök och fasan i grill”. Redan titeln varslar ju om vilka besynnerliga lägen fåglar kan hamna i.

Att sprida intresse för fåglar och deras liv hos allmänheten, inte minst hos barn och ungdomar, är också viktigt för Kenneth. Det lilla häftet ”Mini-Anser” riktar sig just till unga människor. På den årliga mässan ”Skogens Dag i Malmö deltar Kenneth och SkOF varje år.

Kenneth har publicerat massor av alster och många finns att läsa i ANSER. Ett av de större fristående verken är ”Skånes Fågelatlas 2”, som initierades administrerades och sammanställdes av Kenneth under åren 2007-2013. Ett häfte med presentationer av Skånes kommunfåglar har också Kenneth som författare. Ett nytt pågående projekt inriktar sig på förhållandet fåglar-människor, från de äldsta referenser som finns att tillgå fram till idag.

Av detta framgår att Kenneth Bengtsson är en i högsta grad värdig mottagare av Gustaf Rudebecks stipendium. Grattis, Kenneth!

Per-Magnus Åhrén (t.v.), ordf. i Gustaf Rudebecks Stipendiefond, överräcker
diplom och en check på 10 000 kr till Kenneth Bengtsson.