SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »
Reserapporter »

Exkursioner»

 

Nya SkOF-Res

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.

 

SkOF-kvällarna  

Alla är välkomna på våra aktiviteter, det finns inga krav på förkunskaper eller medlemskap.

Föredragen äger rum klockan 19.00 i Blå hallen på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund, till höger när man kommer in genom entrén.

Vårens föredrag är slut, välkommen tillbaka i höst!


Tag Plats!
Skånsk stationär artsamlartävling
Lördagen den 13 maj

Tag plats är en lite annorlunda form av fågelskådning; istället för att flänga runt sitter man som klistrad på en väl utvald plats en morgon i maj i gott sällskap och noterar alla fåglar som överhuvudtaget dyker upp. Samtidigt som vad som helst kan ha vägarna förbi, får de vanligare arterna också välförtjänt uppmärksamhet och gör upplevelsen komplett. Passa därför på att se vad just er favoritlokal har att bjuda på denna dag, det kan vara hemmalokalen bakom knuten såväl som någon avlägsen plats som ni tycker att ni besöker allt för sällan. Skåne är stort och rikt på fågel! Ambitionsnivån är helt upp till laget; det går lika bra att sitta och koppla av en stund som att konstant stå och spana med tubkikaren mot horisonten. Huvudsaken är att man har kul!

 

Regler och förutsättningar

Ni bildar ett lag med minst två personer och väljer en plats inom Skånes gränser varifrån så många fågelarter som möjligt räknas under ett valfritt 6-timmarspass på lördagen den 13 maj. Lagmedlemmarna bestämmer själva starttiden men passet måste vara sammanhängande och det är inte tillåtet att i efterhand välja ut det bästa sextimmarspasset inom en längre tidsperiod under dagen, utan man får bestämma att nu startar vi och då är det den tiden som gäller. Dock går det bra att starta om från noll om man efter ett tag bedömer att inget särskilt har setts, men då går det inte att ångra sig om det skulle gå ännu sämre sedan. Ingen får avlägsna sig mer än 10 meter från den utvalda punkten medan arter räknas. Man ger sig inte heller ut för att stöta något för att sedan springa tillbaka till tillåtet område. Alla i laget måste se eller höra arten, dock inte nödvändigtvis samma individ. Inga ljudtekniska hjälpmedel är tillåtna.

Flera lag kan välja samma lokal men placerar sig i så fall lämpligen utom hörhåll från varandra. Alla deltagare måste vara medlemmar alternativt familjemedlemmar i SkOF.

 

Anmälan sker genom att per e-post eller telefon meddela tävlingsledningen lagets namn, namnen på lagets medlemmar, samt gärna även tänkt tävlingslokal. Anmälan ska vara tävlingsledningen tillhanda senast måndagen den 8 maj.

Observera att deltagande i tävlingen är gratis.

Artlista och ytterligare information skickas ut minst tre dagar före aktuellt tävlingsdatum.

 

Resultatet publiceras i Anser och på SkOF:s hemsida.

Anmälan och frågor ställs till Staffan Nilsson (staffan.u.nilsson<at>gmail.com; 0738-433494).


VINTERFÅGELSAFARI

Lördagen den 21 januari 2017

Den 21 januari 2017 var det dags igen för SkOF:s vinterfågelsafari. Det deltog i år 23 personer fördelade på sju olika lag som tog sig runt och skådade fågel. Om det nu gick att skåda något alls i den tjocka dimma som bäddade in landskapet, vill säga. Det var tveklöst något svårare förutsättningar den här gången, men alla lag fick ändå fina upplevelser. Sammanlagt fick lagen ihop 106 arter vilket är förhållandevis lågt. Bland dessa arter fanns dock åtskilliga guldkorn. Vid Lunds reningsverk fick Vombsänkorna sett brandkronad kungsfågel i snåren vid ån. Arten blev därmed den 190:e som observerats under tävlingens historia. Andra sällsyntheter under dagen var hökuggla som ATDM hade vid Stureholms våtmark, vittrut som sågs av Kraipe renslakteri i Vitemölla hamn och den skogssnäppa som Staun hittade vid Klingavälsån. Två arter som setts samtliga 22 tidigare år uteblev, nämligen svärta och salskrake.

På kvällen samlades vi på Ekologihuset i Lund för genomgång av resultatet. Det stod snart klart att det skulle bli en jämn historia i samtliga klasser. Fem lag hade valt att förlägga dagen till en viss kommun, av vilka tre hade valt Lund och de båda andra var i Helsingborg respektive Staffanstorp. Yes BåX höll sig främst till Bjäre och Kullahalvön, medan Kraipe renslakteri i fåfängt hopp om mindre dimma huvudsakligen varit i sydöstra Skåne samt Lund. In i det längsta verkade det som att slutresultatet skulle bli att Yes BåX skulle ta hem totalen, Vombsänkorna kommuntotalklassen i Lund och Katteugglorna kommunindexklassen i Staffanstorp. Om så hade blivit fallet skulle samtliga titelförsvarare från 2016 ha fått behålla respektive vandringspris, men så ville det sig inte. Vombsänkorna hade fått med merparten av de rimliga finkarna och fältsparvarna, inklusive vinterhämpling och sävsparv, och seglade därigenom om konkurrenterna i slutspurten. Med sina 73 arter i Lunds kommun, motsvarande 49,7 % av kommunens index, stod Erik Sjögren, Patrik Sandgren och Hans Fowelin som segrare i total-, kommuntotal- och kommunindexklassen. Ett smått unikt resultat och första gången som någon vinner totalklassen utan att ha besökt kusten. Dimman spelade så klart en stor roll till att det räckte hela vägen, men Vombsänkorna själva fick ihop en art mer än vad de hade 2016. Utöver ovan nämnda brandkronade kungsfågel såg Vombsänkorna bland annat vattenrall i Silvåkrakärret och talltita i Vombs fure. Det är uppenbart att laget känner sin kommun utan och innan och hade rekat väl.

Andraplatsen i totalklassen gick till Yes BåX med 71 arter. Inte mindre än 11 av dessa var laget ensamt om, däribland toppskarv, rördrom och flera vadare som skärsnäppa och kärrsnäppa. I kommuntotalklassen gick andraplatsen till Staun som liksom Vombsänkorna hade varit i Lunds kommun och där fått ihop 65 arter. Skogssnäppa och mindre hackspett hörde till de ovanligare som fanns representerade på artlistan. I kommunindexklassen blev Katteugglorna tvåa med sina 47,7 % av Staffanstorps index. Bland lagets intressanta fynd märks dvärgbeckasin på Ängsro gårds ängar söder om Kannikdammen och svartmes i en grandunge vid Kolböra mitt ute på slätten.

Resultat i totalklassen:

1.      Vombsänkorna (73)

2.      Yes BåX (71)

3.      Kraipe renslakteri (68)

4.      Staun (65)

5.      Gladorna (60)

6.      ATDM (54)

7.      Katteugglorna (53)

 

Resultat i kommuntotalklassen:

1.      Vombsänkorna (73 arter i Lunds kommun)

2.      Staun (65 arter i Lund)

3.      Gladorna (60 arter i Lund)

4.      ATDM (54 arter i Helsingborg)

5.      Katteugglorna (53 arter i Staffanstorp)

 

Resultat i kommunindexklassen:

1.      Vombsänkorna (50 % av index i Lunds kommun)

2.      Katteugglorna (48 % i Staffanstorp)

3.      Staun (44 % i Lund)

4.      Gladorna (41 % i Lund)

5.      Yes BåX (38 % i Nv-Skåne)

            6.      ATDM (34 % Helsingborg)


SkOFs kvällsexkursioner

Exkursioner på måndagskvällar med Peter Elfman. Första gången i år blir det 113:de gången. Datum i vår är 8, 15, 22, 29 maj (endast fyra gånger på grund av helger). Väder och vind avgör kvällens mål.

Samling kl 18 på parkeringen vid Sigma-huset (mitt emot Ekologihuset) i Lund. På grund av arbeten för spårvagnsleden kommer Sölvegatan att vara avstängd. Parkeringen nås då från Ole Römers väg. I kurvan på gatan kör man in mellan A- och V-husen på LTH Campusområde och hittar infarten till parkeringen på vänster sida.

Kontakt: Peter Elfman, 0702-599793

 


 

Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

Datum Arrangemang Arrangör
April    
2 Pulken och Håslövs ängar. Samling kl 06 vid Olympiaskolan i Helsingborg. KOF
2 Fjällmossen. Samling kl 05:30. GJUSE
3 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
4 Malmös närhet. Samling kl 18. MO
5 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
8 Vattenriket i Kristianstad. Samling kl 07. GLADORNA
8 Blekingeskådning. Samling kl 07. NöSFk
10 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
14 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
17 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
17 Håslövs ängar. Samling kl 08 på p-platsen vid Håslövs ängar. NöSFk
19 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
22 Romeleåsen. Samling i Sjöbo väst på Coop:s p-plats kl 08. Co
22 Vårfåglar med Greger. Samling kl 07. NöSFk
22 Föredrag om trädgårdfåglar med Erik Hirschfeld. Kl 14 i hörsalen på naturum Vattenriket. NöSFk
23 Västkusten. Samling kl 06. LFK
23 Åvarp. Samling kl 08 vid Norra Wrams kyrka. KOF
23 Vomb, Krankesjön. Samling kl 08. MO
23 Orrarna på Fjällmossen. Samling kl 05 på p-platsen vid Fjällmossen. NöSFk
24 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
26 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
29 Äspet, Herculesdammarna och Tosteberga ängar. Samling kl 06. GJUSE
29 Bäckaskogsskådning. Samling kl 07. NöSFk
Maj    
1 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
1 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
2 Malmös närhet. Samling kl 18. MO
3 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
4 Nöbbelövs mosse. Samling vid 4H-gården kl 18. LFK
6 Fågeltornskamp. Kl 05-13 i Hercules. NöSFk
7 Fågelskådningens dag i Silvåkratornet kl 08-12. Ingen samåkning. LFK
7 Fågelskådningens dag i Fredriksdal. Samling kl 09 vid entrén. Inträdesavgift. KOF
7 Fågelskådningens dag i Ängelholm. Samling kl 08 vid Roddklubbens stuga. KOF
7 Fågelskådningens dag vid Ribersborg. Kl 08-12. Samling vid Ribergsborgs kallbadgus. MO
7 Fågelskådningens dag på Håslövs ängar. Kl 07-12. Ingen samåkning. NöSFk
8 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
10 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
11 Botan kl 06-08. Samling vid Botans entré vid Tornavägen. LFK
13 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
14 Falsterbo. Samling kl 06. LFK
14 Skäralid. Samling kl 08 vid f.d. affären i Stockamöllan. GJUSE
14 Vårfåglar på Näsby fält. Samling kl 08 på p-platsen vid Norra Lingnäset. NöSFk
15 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
18 Vombsänkan. Samling kl 18. LFK
18-21 Öland. Mer info på hemsidan. GJUSE
19-21 Halland. Mer info kommer på hemsidan. Anmälan senast 25/2. MO
20 Hagestad. Samling på p-platsen vid skjutbanan kl 07. Co
20 Egesideområdet. Samling kl 06. NöSFk
21 Råby hällor. Samling kl 04. LFK
21 Rössjön. Samling kl 07 vid ICA Maxi i Ängelholm eller kl 07:30 vid Tåssjö kyrka. KOF
21 Biologiska mångfaldens dag på Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
22 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
25 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
29 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
31 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
Juni    
1 Ugglor i försommarnatt. Samling kl 20 vid Svedberga gård. KOF
2 Krankesjön. Samling kl 18. MO
3 Krankesjön. Tid och plats meddelas senare på hemsidan. KOF
3 Österlen. Samling kl 05. GJUSE
3 Vi märker storkungar. Samling kl 13 vid gårdsbutiken i Viby. NöSFk
6 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
10-11 Hanö. Anmälan till Monica Pedersen senast 21/5. GLADORNA
11 Nattskärror. Samling kl 21 vid Lindabs p-plats i Ängelholm. KOF
11 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
17 Skogen vid Rydsgårds gods. Samling vid pendlarparkeringen 200 m N E65 vid Rydsgård kl 07. Co
17 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
Juli    
23 Fjärilar i Vombsänkan. Samling kl 09. LFK
29 Vadare i nordväst. Samling kl 05:30 vid f.d. affären i Stockamöllan. GJUSE
Augusti    
12 Sjöbergasjön och Store mosse. Samling kl 06. GJUSE
20 Höllviken, Falsterbokanalen. Samling kl 08. MO
27 Fjällmossen i höstskrud. Samling kl 07. GJUSE
September    
24 Rovfåglar vid Näsbyholmssjön och Börringesjön. Samling kl 06. GJUSE

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709 - 299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Arne Gustavsson 0451-15551
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF) www.kof.nu

Kontaktperson: Hans Nordius 0431-80810
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).
Ny samlingsplats från 26/12: P-platsen V Biologihuset, Naturvetarvägen 2, Lund.

Botan-morgnarna: Tunavägen vid norra infarten.

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).