SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalkl.ubbarna »
Reserapporter »

Exkursioner»

 

Nya SkOF-Res

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.

 

SkOF-kvällarna  

Alla är välkomna på våra aktiviteter, det finns inga krav på förkunskaper eller medlemskap.

Föredragen äger rum kl.ockan 19.00 i Blå hallen på Ekologihuset i Lund.

OBS. Ingång från västra gaveln av huset - se karta här

 

23 oktober – Pete Marra: “Cat wars” om katter och fåglar – ett konfliktladdat ämne
Biologen och ornitologen Pete Marra berättar om sin nya bok “Cat wars”. Människan och katten har gemensamma band genom historien men friströvande tamkatter påverkar negativt både den biologiska mångfalden och folkhälsan genom utrotning av andradjurarter och spridning av sjukdomar. Pete målar upp bilden av ett komplext globalt problem men kommer också med lösningar inför framtiden. Föredraget hålls på engelska.

30 oktober – Thomas Alerstam: Möten med flyttfåglar i fält och i forskningen
Ny teknik, t.ex. satellitbaserade radiotelemetri, ljuspositionsmätare och rörelsedetektorer, har medfört en omvälvning inom flyttfågelforskningen. Många nya forskningsrön och inblickar i fåglarnas flyttningsvanor rapporteras i snabb takt. I kombination med upplevelsen av fåglarna i fält kan man få en helhetsbild av fåglarnas liv, anpassningar och färder som visar sig mera mångfasetterad och imponerande än man någonsin kunnat ana. I föredraget tar Thomas upp sina möten i fält med några olika flyttfåglar, bl. a. simsnäppor, törnskator och falkar, och berättar om de senaste rönen om deras flyttningsvanor.

6 november – Alf Petersson: Pilgrimsfalkarna på Kullaberg
Kullaberg har sedan mycket länge varit en kl.assisk häckl.okal för pilgrimsfalk. Som mest lär 5-6 par ha häckat under 1800-talet. I början på 1900-talet fanns 2-3 par och 1962 försvann det sista falkparet efter att boet blivit plundrat. Efter drygt 30 års frånvaro började den 1995 åter häcka på Kullaberg. Sedan dess har Alf följt falkarnas liv, numera på länsstyrelsens uppdrag. I kväll får vi ta del av den spännande historien om "Projekt pilgrimsfalk", med betoning särskilt på Kullaberg och nordvästra Skåne.

13 november – Jonas Hentati Sundberg: Sillgrisslorna på Stora Karlsö
På Stora Karlsö utanför Gotlands kust finns Östersjöns största havsfågelkolonier. Ringmärkning av sillgrisslor har pågått sedan 1913 vilket gör det till en av världens längsta ringmärkningsserier. Dessutom har forskningsprojekt bedrivits på ön sedan 1970-talet och från 1997 med stöd från WWF och i regi av Stockholms universitet. Syftet med forskningen är att förstå sillgrisslornas möjligheter till långsiktig överlevnad, samt att använda sillgrisslor och andra havsfåglar som indikatorer på förändringar i havsmiljön. År 2008 byggdes en unik forskningsanläggning i fågelberget - en sorts stor fågelholk där häckningshyllor för sillgrisslorna finns på utsidan medan forskarna från insidan kan studera fåglarna på närhåll. Genom detta kan forskarna få unika och detaljerade insikter om fåglarnas liv utan att störa dem i sitt normala beteende. Jonas, forskare på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som jobbat många år med havsfåglarna på Stora Karlsö, berättar ikväll om forskningen på ön

20 november – Torill Kornfeldt: Mammutens återkomst - De utdöda arternas andra chans
Skulle du vilja se mammutar i Sibiriens vildmark igen eller stöta på en uroxe under löprundan? Hur skulle det kännas att stå inför en livs levande dinosaurie? Mycket snart kommer forskare att kunna återuppväcka utdöda djur, men vilken värld kommer de att skapa? Och är det verkl.igen en bra idé? Vetenskapsjournalisten Torill Kornfeldt har besökt forskare runt om i världen, från Sibirien till San Francisco, för att ta reda på om det verkl.igen är möjligt att återskapa utdöda arter och vad deras återuppståndelse kan komma att betyda. Resultatet blev boken ”Mammutens återkomst” som hon berättar om ikväll..

27 november – Carl-Axel Bauer: Kuba - bästa introduktionen till Västindiens fågelfauna
Kuba är förmodligen mest känt för cigarrer, rom och revolutionen 1959 - men Kuba är också ett mycket intressant resmål för fågelskådaren! Kuba har nästan 30 endemiska fågelarter med bl. a. världens minsta fågel, Bee Hummingbird. Med många gemensamma arter med Bahamas ö arkipelag, norr om Kuba, och ön Hispaniola, söder därom, är Kuba en perfekt introduktion till Västindiens fågelfauna! Dessutom tillbringar en hel del nordamerikanska flyttfåglar vintern på Kuba eller flyttar igenom ön på väg söderut eller norrut. Carl-Axel berättar och visar bilder från tre skådarresor på Kuba.

4 december – Lars Göte Nilsson och Klaus Malling Olsen: Rovfågelsträcket i Batumi, Georgien
Under de senaste åren har Batumi på Georgiens Svartahavskust blivit en riktig hot spot för höstflyttningen av rovfåglar i WP. Från bergen utanför staden observeras en imponerande mängd rovfåglar, och laguner och kuster samlar upp småfåglar och sjöfåglar. Lars Göte och kl.aus Malling har gjort flera resor dit och delar med sig av upplevelserna från dessa ikväll.
 


Tag Plats!
Skånsk stationär artsamlartävling

Lördagen den 13 maj 2017 gick SkOF:s traditionella arttävling Tag plats! av stapeln för 22:a gången. Uppslutningen var god och 17 lag bestående av totalt 56 deltagare placerade sig runt om i landskapet för sex timmars stillastående fågelskådning. Dagen präglades av ostvindar och det var en tämligen solig dag med skymoln. Den absoluta merparten av lagen stod som vanligt i landskapets västra delar. Däremot var fördelningen mellan kust- och inlandslag så gott som helt jämn.

Resultatet presenteras här nedan. Flera lag kunde rapportera in mycket imponerande artlistor, inte minst de båda lagen vid Skäldervikens inre del. Dessa lag gjorde på sedvanligt vis upp om förstaplaceringen. Till sist stod fjolårets vinnarlag Norrlands Guld som segrare även 2017 med den respektingivande summan 117 arter vid Farhult. Laget bestod av Patrik Wantzin, Thomas Svanberg, Mårten Müller, Oskar Lindberg, Olof Jönsson och Patrik Söderberg. Laget vid Sandön, Utvälinge som i år gick under namnet Tånga Redgulls 7,2 kom dock inte långt efter med sina 113 arter. Detta lag bestod av Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg, Mats Rellmar och Peter Franzén. Ett svåröverträffat resultat från bägge lagen. På tredje plats kom Ornis Skurupensis som kom upp i 81 arter vid Näsbyholmssjön. Detta lag blev således också bästa inlandslag och bestod av Staffan Nilsson och Henrik Jonsson.

En mer ingående rapport kommer senare i Anser.

       1.    Norrlands Guld (Farhult) 117

       2.    Tånga Redgulls 7,2 (Sandön, Utvälinge) 113

       3.    Ornis Skurupensis (Näsbyholmssjön) 81

       4.    Salt viigis engenn (Salviken) 80

       5.    FK Örnen (kl.agshamns NV-spets) 76

       5.    Malestads väktare (Haväng) 76

       5.    Masters of Fine Art (Mäsingestrand) 76

       8.    Fångarna på fortet / Olas örnar (Olas hörna, kl.agshamn) 74

       9.    Gjusarna (Furudal, Harlösa) 70

      10.   Die Schmarotzer (Kannikdammen) 65

      11.   Nilsson Harriers (Silvåkratornet, Krankesjön) 64

      12.   Bulls eyes (Bulls måse) 62

      13.   Bauer Birders (Strandpromenaden, Lomma) 61

      14.   Gladorna (Almentornet, Krankesjön) 57

      15.   Skogsmullarna (Värsjön, Örkelljunga) 53

      16.   Erik Johanssons fågelskådarlag (Nabben, Falsterbo) 51

      17.   Råbyligan (Råbydammen) 45

 

Nästa år infaller Tag plats lördagen den 19 maj.


VINTERFÅGELSAFARI

Lördagen den 21 januari 2017

Den 21 januari 2017 var det dags igen för SkOF:s vinterfågelsafari. Det deltog i år 23 personer fördelade på sju olika lag som tog sig runt och skådade fågel. Om det nu gick att skåda något alls i den tjocka dimma som bäddade in landskapet, vill säga. Det var tvekl.öst något svårare förutsättningar den här gången, men alla lag fick ändå fina upplevelser. Sammanlagt fick lagen ihop 106 arter vilket är förhållandevis lågt. Bland dessa arter fanns dock åtskilliga guldkorn. Vid Lunds reningsverk fick Vombsänkorna sett brandkronad kungsfågel i snåren vid ån. Arten blev därmed den 190:e som observerats under tävlingens historia. Andra sällsyntheter under dagen var hökuggla som ATDM hade vid Stureholms våtmark, vittrut som sågs av Kraipe renslakteri i Vitemölla hamn och den skogssnäppa som Staun hittade vid kl.ingavälsån. Två arter som setts samtliga 22 tidigare år uteblev, nämligen svärta och salskrake.

På kvällen samlades vi på Ekologihuset i Lund för genomgång av resultatet. Det stod snart kl.art att det skulle bli en jämn historia i samtliga klasser. Fem lag hade valt att förlägga dagen till en viss kommun, av vilka tre hade valt Lund och de båda andra var i Helsingborg respektive Staffanstorp. Yes BåX höll sig främst till Bjäre och Kullahalvön, medan Kraipe renslakteri i fåfängt hopp om mindre dimma huvudsakligen varit i sydöstra Skåne samt Lund. In i det längsta verkade det som att slutresultatet skulle bli att Yes BåX skulle ta hem totalen, Vombsänkorna kommuntotalkl.assen i Lund och Katteugglorna kommunindexklassen i Staffanstorp. Om så hade blivit fallet skulle samtliga titelförsvarare från 2016 ha fått behålla respektive vandringspris, men så ville det sig inte. Vombsänkorna hade fått med merparten av de rimliga finkarna och fältsparvarna, inklusive vinterhämpling och sävsparv, och seglade därigenom om konkurrenterna i slutspurten. Med sina 73 arter i Lunds kommun, motsvarande 49,7 % av kommunens index, stod Erik Sjögren, Patrik Sandgren och Hans Fowelin som segrare i total-, kommuntotal- och kommunindexklassen. Ett smått unikt resultat och första gången som någon vinner totalkl.assen utan att ha besökt kusten. Dimman spelade så klart en stor roll till att det räckte hela vägen, men Vombsänkorna själva fick ihop en art mer än vad de hade 2016. Utöver ovan nämnda brandkronade kungsfågel såg Vombsänkorna bland annat vattenrall i Silvåkrakärret och talltita i Vombs fure. Det är uppenbart att laget känner sin kommun utan och innan och hade rekat väl.

Andraplatsen i totalklassen gick till Yes BåX med 71 arter. Inte mindre än 11 av dessa var laget ensamt om, däribland toppskarv, rördrom och flera vadare som skärsnäppa och kärrsnäppa. I kommuntotalklassen gick andraplatsen till Staun som liksom Vombsänkorna hade varit i Lunds kommun och där fått ihop 65 arter. Skogssnäppa och mindre hackspett hörde till de ovanligare som fanns representerade på artlistan. I kommunindexklassen blev Katteugglorna tvåa med sina 47,7 % av Staffanstorps index. Bland lagets intressanta fynd märks dvärgbeckasin på Ängsro gårds ängar söder om Kannikdammen och svartmes i en grandunge vid Kolböra mitt ute på slätten.

Resultat i totalklassen:

1.      Vombsänkorna (73)

2.      Yes BåX (71)

3.      Kraipe renslakteri (68)

4.      Staun (65)

5.      Gladorna (60)

6.      ATDM (54)

7.      Katteugglorna (53)

 

Resultat i kommuntotalklassen:

1.      Vombsänkorna (73 arter i Lunds kommun)

2.      Staun (65 arter i Lund)

3.      Gladorna (60 arter i Lund)

4.      ATDM (54 arter i Helsingborg)

5.      Katteugglorna (53 arter i Staffanstorp)

 

Resultat i kommunindexklassen:

1.      Vombsänkorna (50 % av index i Lunds kommun)

2.      Katteugglorna (48 % i Staffanstorp)

3.      Staun (44 % i Lund)

4.      Gladorna (41 % i Lund)

5.      Yes BåX (38 % i Nv-Skåne)

            6.      ATDM (34 % Helsingborg)


SkOFs kvällsexkursioner

Exkursioner på måndagskvällar med Peter Elfman. Första gången i år blir det 113:de gången. Datum i vår är 8, 15, 22, 29 maj (endast fyra gånger på grund av helger). Väder och vind avgör kvällens mål.

Samling kl. 18 på parkeringen vid Sigma-huset (mitt emot Ekologihuset) i Lund. På grund av arbeten för spårvagnsleden kommer Sölvegatan att vara avstängd. Parkeringen nås då från Ole Römers väg. I kurvan på gatan kör man in mellan A- och V-husen på LTH Campusområde och hittar infarten till parkeringen på vänster sida.

Kontakt: Peter Elfman, 0725-540614

 


 

Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

Dag                                                                            Arrangemang Arrangör
Okt    
25 Linnérundan. Samling kl. 09. NöSFk
28 Exkursion längs Bjärekusten. Samling kl. 09. KOF
29 Husie mosse och ankdamm – Bulltoftaparken. Samling kl. 08. MO
29 Vindexkursion. Samling kl. 07. ???
Nov    
4 Allhelgonadagen på Linnérundan. Samling kl. 09. NöSFk
7 Rovfåglars kännetecken. Studiefrämjandets lokaler, Ystadgatan 53 kl. 19. MO
11 Gåsräkning. Kontakt: Evert Valfridsson. NöSFk
11 Äspet, Gropahålet och Friseboda. Samling kl. 7.30. GJUSE
12 Örn. Samling kl. 09. LFK
14 Innemöte. Medlemmarna visar sina bilder. Räddningstjänsten i Hörby kl. 19.  GJUSE
15 Linnérundan. Samling kl. 09. NöSFk
18 Östkusten. Samling kl. 08. GLADORNA
18 Baskemölla. Samling nedanför campingen i byn kl. 09. Bo 0414-142 73 alt 0702-960 930 Co
19 Måkläppen. Samling kl. 08. MO
22 Bli vän med Artportalen. Samling Studiefrämjandet i Helsingborg, Järnvägsgatan 41, kl. 18:30. KOF
26 Gåsspaning i Mellanskåne och Vombs ängar. Samling kl. 07.30. GJUSE
29 Linnérundan. Samling kl. 10. NöSFk
Dec    
2 Vombs ängar. Samåk från COOP Sjöbo väst kl. 09. Christian 0411-552 020 alt 0733-745 900 Co
3 Lunds reningsverksdammar – Rinnebäcksravinen. Samling kl. 09. MO
3 Gåsexkursion. Samling kl. 09. LFK
5 Julavslutning med fågelbingo. Vi bjuder på förtäring, anmälan före 20/11 till Karin, 0708-391785. MO
13 Linnérundan nr 246! Samling kl. 10. NöSFk
16 Gåsräkning. Kontakt: Evert Valfridsson. NöSFk
16 Vombsänkan med korvgrillning. Samling kl. 09. GLADORNA
26 Annan Dag jul-promenad. Samling kl. 10. NöSFk
26 Annandagsexkursion. Samling kl. 09. LFK
26 Hallands Väderö. Båt avgår från Torekov kl. 10. KOF

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709 - 299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Arne Gustavsson 0451-15551
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF) www.kof.nu

Kontaktperson: Hans Nordius 0431-80810
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).
Ny samlingsplats från 26/12: P-platsen V Biologihuset, Naturvetarvägen 2, Lund.

Botan-morgnarna: Tunavägen vid norra infarten.

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).

SÖDERSLÄTTS FÅGELKLUBB (SFK)

Kontaktperson: Lars Sundlöf 0733-282838
Samlingsplatser varierar, meddelas på hemsidan.