SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »

 

SkOF-Res »

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.


SkOF-kvällarna

Välkommen till SkOFs måndagskvällar på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund!
Föredragen börjar kl. 19.00 och sista insläpp sker ca kl. 19.15. Därefter går det inte att komma in eftersom ytterdörren är låst.

Parkering sker enklast på P-platsen vid Sölvegatan 22 F (strax öster om Ekologihuset). Infart från öster via Ole Römers väg. Denna parkering är numera också avgiftsbelagd dygnet runt precis som parkeringen vid Naturvetarvägen.
OBS. Infarten från Sölvegatan stängs fr.o.m. v. 45. Hela november och december får vi alltså hänvisa SkOF-kvällsbesökarna till parkeringen på västra sidan av Ekologihuset (Naturvetarvägen).

Här är höstens föredrag:

22 oktober
Pål Axel Olsson: Tidiga effekter av Sand Life – fältpiplärkan och många andra arter har gynnats
Sand Life (sandlife.se) är ett projekt som har restaurerat många sydsvenska sandmarker. Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland har öppnats för att bli mer tillgängliga för såväl allmänheten som för sällsynta växter och djur.
Restaurering av sandmiljöer har skett genom att ta bort de främmande arterna bergtall och vresros och genom att skapa sandblottor i både dynmiljöer vid kusten och sandiga gräsmarker i inlandet. Röjning av tallskog i sanddynsmiljö genom projektet har gynnat hotade fågelarter som fältpiplärka och nattskärra. Marker som röjts från bergtall har gett plats åt rödlistade nattfjärilar och dem som är specialister på öppna sandmarker. Även många arter vildbin har koloniserat de nya öppna ytorna i dynmiljön.

29 oktober
Ulf Westerberg: Queensland – Australiens tropiska hjärta
Med allt ifrån blöta regnskogar till torr outback och världens största korallrev bjuder Queensland på några av världens bästa sevärdheter för naturintresserade. Möt paradisfåglar, fågeln som sjunger som en katt, havsfågelkolonier, många andra fåglar och annat på denna fantastiska kontinent. Vi gör också ett kort avslut i staten New South Wales med dess vingårdar och upplever lite av landets unika koloniala historia.

 

 

 

 

5 november
Almut Kelber: Att se med örnblick – rovfåglarnas ögon och synförmåga
Rovfåglar har en utmärkt synförmåga och anpassningar att snabbt och effektivt upptäcka bytesdjur på långt håll. Stora gamar och örnar har skarpare syn än människan och skarpast syn i hela djurriket. Dock finns stora skillnader mellan arterna och många rykten som håller sig trots att de är motbevisade. Föredraget kommer att handla om det vi vet nu om rovfåglars ögonanatomi och optik och framför allt om det vi har lärt oss om deras synförmåga genom beteendeförsök.

12 november (inte som det står i ANSER, den 13)
Göran Petterson: Namibia – inte bara öken
Namibia är den perfekta destinationen om man vill uppleva fascinerande natur, mycket fågel och tillfällen till många härliga däggdjursmöten. Göran Pettersson, som besökt Namibia och Södra Afrika under flera resor, ger ikväll ett smakprov på vad landet erbjuder.

19 november
Nils Carlsson: Invasiva främmande arter – ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald
I och med att det finns allt fler människor och alltmer omfattande infrastruktur så sprids djur och växter på ett nytt och mer omfattande sätt. Ekosystem som normalt har liten eller ingen kontakt med långväga/främmande arter får nu regelbunden exponering via krukväxter, planteringar, djur som smiter ur fångenskap, ballastvatten i fartyg etc. Exempel på aktuella s.k. invasiva arter i Skåne är mårdhund, vresros, sjögull och jättebalsamin. Invasiva arter är ej önskade arter som snabbt får stor spridning.

 

26 november
Caroline Isaksson: Fågelmatning – av godo eller ondo?
Caroline är stationerad vid Lunds Universitet där hon driver en forskningsgrupp vid enheten för Evolutionär ekologi. Hennes huvudsakliga forskningsintresse ligger i att förstå hur människans olika aktiviteter påverkar vilda fåglar – allt ifrån matning till bilkörning och upplysta parker, både ur ett kort och ett långt perspektiv. Speciellt intresse och fokus ligger på att förstå hur deras hälsa påverkas. Detta studeras bland annat genom att undersöka hur deras diet påverkar deras näringsvärden; är solrosfrön bra eller dåligt för talgoxar? Dessutom studeras fysiologiska mekanismer som skyddar mot miljögifter. Är dessa effektiva nog eller lagras skador i kroppen till följd av miljögifterna i staden?
Under detta föredrag kommer Caroline att ta er på en historisk och vetenskaplig resa vad gäller fågelmatningens framfart i Sverige och i Europa och vad detta kan ha för konsekvenser för fåglar. Dessutom kommer aspekter av fågelmatningen att diskuteras som en möjlighet för ekosystemtjänster, speciellt med avseende på barns och ungdomars hälsa.

3 december
Peter Elfman: Fåglar i böcker – förr och nu
Peter Elfman, fågelskådare och konstnär, berättar om fågelillustrationer i böcker och fågelbokens utveckling under 500 år. Det blir en resa från handkolorerade träsnitt till moderna fågelappar. Vägen leder dessutom till Peters eget konstnärskap, akvarellmåleri med fåglar som motiv. Det blir även en liten utställning under kvällen med originalakvareller som finns till försäljning.

(Foto: resp. fördedragshållare)


Tag Plats 2018!

Skånsk stationär artsamlartävling

År 2018 inföll Tag plats lördag 19 maj.


SkOFs kvällsexkursioner

Vi hoppas återkomma nästa vår med nya kvällsexkursioner!


Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

 

December

Dag Arrangemang Klubb
1 Fyledalen. Samling parkeringen nedanför Lyckås kl. 09:00. Co
2 Gåsexkursion. Samling kl. 09:00. LFK
9 Lomma. Samling kl. 09:00. MO
9 Vinterfåglar runt Ringsjön Samling Ica Kvantum kl. 08:30. GJUSE
15 Fyledalen. Samling kl. kl. 08:00. GLADORNA
26 Julutflykt arr. av Bjäre Naturskyddsför. och Sällskapet Hallands Väderös Natur. Båt avgår från Torekov kl. 10:00. KOF

 

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709-299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Håkan Winqvist 0725-794866
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF)

Kontaktperson: Mats Peterz 0706-473121
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).

SÖDERSLÄTTS FÅGELKLUBB (SFK)

Kontaktperson: Lars Sundlöf 0733-282838
Samlingsplatser varierar, meddelas på hemsidan.