SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »

 

SkOF-Res »

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.


SkOF-kvällarna

Välkommen till SkOFs måndagskvällar på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund!
Föredragen börjar kl. 19.00 och sista insläpp sker ca kl. 19.15. Därefter går det inte att komma in eftersom ytterdörren är låst.

Parkering sker enklast på P-platsen vid Sölvegatan 22 F (strax öster om Ekologihuset). Infart från öster via Ole Römers väg. Denna parkering är avgiftsbelagd dygnet runt precis som parkeringen vid Naturvetarvägen.
 

Föredrag under hösten 2019:

21 oktober – Magnus Ullman: Kartorna i Handbook of Western Palearctic Birds
I Handbook of Western Palearctic Birds, Passerines (Shirihai & Svensson, 2018) finns ett helt nyproducerat kartmaterial som visar häckning, övervintring och viktigaste flyttrutter för alla arter. Helt nytt är dessutom att fågelarternas olika raser markerats direkt i kartan för bästa överskådlighet. Vi tittar närmare på:

Gränserna för ”The Western Palearctic” – varför går de där de går?
Hur ritar man kartor – papper och färgkritor eller dator?
Vilka källor använder man för att avgöra en fågels utbredning?
Gränserna för fåglarnas olika raser direkt i kartorna – hur ser det ut?
Vad kan man läsa ut ur kartorna – några exempel från Norden på olika övervintrings- och flyttningsstrategier.

Dessutom visas några exempel på utbredningsområden som ritats om parallellt med arbetet med bokens kartor tack vare att fågelarter splittats med ökade kunskaper som följd.
Vi tittar på några ”hemliga” utbredningskartor – kan du avgöra vilken art bara genom att se kartan? Förutom själva kartorna visas också ett antal fina foton på spännande fågelarter, svenska och mer exotiska. En av de nyligen splittade arter där ny kunskap vuxit fram är iberisk gransångare. Vi avslutar med en genomgång av hur man känner igen denna svåra art.
Fler föredrag med Magnus Ullman hittar du här

 

28 oktober – Brutus Östling: Under Afrikas Himlar – om den hotade faunan i Afrika
En vidsträckt resa på de utsatta afrikanska savannerna. Med gripande berättelser och bilder låter Brutus Östling oss följa de afrikanska vildhundarna men också fåglar och andra djur i deras livsmiljöer. Det är inte bara tjuvjakten på alltifrån antiloper till lejon och noshörningar som utgör ett hot. Afrika utgör världens sista råvarureserv, och många av de vildmarker vi under mer än ett halvsekel trott vara skyddade säljs ut av fattiga länder för exploatering.

 

4 november – Linda Niklasson: Fågellivet i Donaudeltats magiska ljus
Linda visar bilder och berättar om sin resa till Europas största våtmark, Donaudeltat vid Svarta havet, med focus på fotografering av fåglar. Tidiga morgontimmar och sena kvällar på deltats kanaler gav magiskt ljus och många upplevelser av det rika fågellivet. I deltat lever inte mindre än 300 fågelarter och bland annat häckar här den vita pelikanen. Bronsibis, skedstork, styltlöpare, biätare, vitvingad tärna, svarthuvad trut, dvärgskarv och 6 olika hägerarter är några av arterna som bilderna kommer att visa.
Linda är född på Listerlandet i Blekinge, bosatt i Bromölla vid Ivösjön och aktiv i Nordöstra Skånes fågelklubb sedan slutet av 90-talet.

 

11 november – Leif Björk: Fjärilar och fåglar i fjällvärlden
Jag har under senaste åtta åren tillbringat många dagar i Lappland och inventerat fåglar och fjärilar, både i fjällen och i fjällnära områden. Det blir film, bilder och berättelser om vad jag sett och upplevt i naturen i nordligaste Sverige, från Pite lappmark upp till Torne lappmark.
I sommar anordnas Fjärilsinventeringsdagar i Jäckvik och vad vi fann där vill jag också gärna dela med mig av!

 

18 november – Fredrik Haas: Hur går det för kustfåglarna i Sverige?
Inte sällan och inte utan anledning beskrivs tillståndet i haven och längs kusterna i dystra ordalag. Den kustfågel som i Sverige kanske fått mest uppmärksamhet är ejdern, som minskat kraftigt i antal under de senaste 20 åren. Men hur är det med alla de andra sjöfåglarna?
Sedan år 2015 finns ett nationellt program för att övervaka populationsutvecklingen hos häckande kustfåglar. Inte mindre än 200 st. 2x2 km rutor är utplacerade längs Sveriges kust (två i Skåne) och dessa inventeras mer eller mindre årligen. Genom att knyta an denna med äldre inventeringar har det varit möjligt att studera populationsutvecklingen för ett stort antal arter från början av 1990-talet fram till idag. I föredraget kommer jag att berätta om hur dessa trender ser ut, försöka att åtminstone delvis förklara vad de beror på och göra jämförelser mellan artgrupper.

 

25 november – Staffan Åkeby: Storkprojektet
Storkprojektet i Skåne går lysande: inte på över 100 år har det kläckts så många storkungar som i år. Storkårets kulmen är det samlade utsläppet av årets alla ungar då många volontärers gemensamma slit ger lön för mödan. Storkprojektet drivs gemensamt av Naturskyddsföreningen Skåne och SkOF. Staffan Åkeby från projektets ledningsgrupp berättar om storkens biologi, historia och om projektets arbete.

 

2 december – Hans Larsson: Att måla fåglar
Född i Gambia 1976. I huvudsak uppvuxen i Staffanstorp och numera bosatt på Österlen. Fågelmålare sedan barnsben och förtjust i alla fåglar men kanske extra imponerad av flyttfåglar.
Jag tänker prata om för- och nackdelar med att vara fågelmålare, om dyrköpta lärdomar och värdefulla insikter. Det blir en del redogörande för det tunga sjuåriga arbetet med en trut- och måsbok och det rimliga – eller orimliga i att ta på sig samma uppgift en gång till, tio år senare.

 


Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

Oktober 2019

Dag Arrangemang  
2 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
5 Euro Bird Watch med Emil på Näsby fält. Samling kl. 08:00 parkeringen vid Norra Lingenäset. NöSkF
5 Falsterbo. Samling i Gårdstånga 06:00. Gjuse
6 Sövdesjön runt. Samling 08:00. LFK
6 Eskilstorps ängar. Samling 09:00. MO
6 Euro Bird Watch med Janne vid Friseboda. Samling kl. 08:00 parkeringen Friseboda. NöSkF
9 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
12 Vindexkursion. Samling 08:00. Gladorna
13 Exkursion till Falsterbo. Samling Olympiaskolan 06:00. KOF
16 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
19 Ringsjön runt. Samling 07:30 på Idrottsplatsen i Snogeröd. Gjuse
20 Mer sträckskådning med Greger Flyckt, Samling kl. 07:30 parkeringen Juleboda. NöSkF
20 Fåglar i Foteviken. Samling 09:00. MO
23 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
26 Vindexkursion Gladorna
30 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF

 

November 2019

Dag Arrangemang  
2 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
2 Kullaberg, beroende på om det blåser. Samling 06:00 vid Stockamöllan. Gjuse
3 Vindexkursion. Samling 08:00. LFK
10 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
16 Gedings mosse. Samling 08:00. Gladorna
17 Fåglar vid Lundåkrabukten. Samling 09:00. MO
17 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
24 Gåsspaning. Samling 07:00 ICA Kvantum i Hörby. Gjuse
24 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF

 

December 2019

Dag Arrangemang  
1 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
7 Vi räknar övervintrande röda glador. NöSkF
7 Vinterfåglar i vår närhet. Samling 08.15 ICA Kvantum i Hörby. GjuseLFK
8 Fåglarna längs Linnérundan. Samling kl. 09:00 p-platsen naturum Vattenriket, Kristianstad. NöSkF
8 Gåsexkursion. Samling 09:00. LFK
8 Rovfåglar och gäss runt Havgård och Näsbyholm. Samling 09:00. MO
14 Fyledalen med fika, Samling 09:00. Gladorna
15 Lusseskådning. KOF-funktionärer finns på plats vid Stureholm (plattformen) kl. 10-14. KOF
26 Hallands Väderö. Samling kl. 08:30, föranmälan till Olle Holst 0705-21 27 07 senast 15/11. LFK

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709-299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Håkan Winqvist 0725-794866
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF)

Kontaktperson: Mats Peterz 0706-473121
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).

SÖDERSLÄTTS FÅGELKLUBB (SFK)

Kontaktperson: Lars Sundlöf 0733-282838
Samlingsplatser varierar, meddelas på hemsidan.