SkOF PROGRAM

 

 

SkOF-kvällar »

Tag plats »

Vinterfågelsafari »

SkOFs kvällsexkursioner »

Lokalklubbarna »
Reserapporter »

Exkursioner»

 

Nya SkOF-Res

Har du frågor eller idéer om SkOF:s programverksamhet?
Kontakta Eva Engberg (046-127172)
eller någon annan i programkommittén.

 

SkOF-kvällarna  

Alla är välkomna på våra aktiviteter, det finns inga krav på förkunskaper eller medlemskap.

Föredragen äger rum klockan 19.00 i Blå hallen på Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund, till höger när man kommer in genom entrén.

23 januari – Erik Hirschfeld: Det gröna Arabiens fågelliv

De flesta skådare besöker Oman på senhösten, då det också finns en massa sträckgäster som passerar, men de missar den unika, prunkande grönskan i södra Oman. Det är nämligen en väl bevarad hemlighet att det regnar i Arabien. Mitt i sommaren. Erik, som också är VD för AviFauna Naturresor, har lagt sina två senaste sommarsemestrar i dimman i Dhofar, den sydliga provinsen i Oman, på gränsen till Jemen. Där det finns vatten finns det skogar, vattenfall, fåglar, reptiler och trollsländor.  Erik visar sin bild av vad man kan hitta i Dhofar på sommaren och berättar om landet Oman som han nu besökt 20 gånger de senaste 25 åren. Garanterat inga bilder på slitna stäppörnar i gassande sol på soptippar!

30 januari – Sara Skidell:  Från Extremadura till fågelberg i öst o väst

Extremadura i Spanien, Runde i Norge och Stora Karlsö i Sverige bjuder alla på fantastisk natur och underbara möten med speciellt fåglar. Men det finns även hot mot fågellivet, t. ex. minskad tillgång på föda. Med sina bilder vill Sara visa hur viktigt det är att dessa platser bevaras.

6 februari – Ola Engelmark: Muddus Nationalpark - om gammelskogens obändiga mångfald, djur och växter

Ola har gett ut praktverket "Muddus nationalpark - obändig mångfald, kulturarv och skogshistoria". Berättelserna förmedlar en fascination av skogen och dess invånare och inte minst av dess betydelse för oss människor. Muddus är Sveriges största skogsnationalpark och en del av världsarvet Laponia. Skogarna där är rester av ett försvinnande landskap, eftersom i stort sett all svensk skogsmark är brukad, med påföljd att arters livsmiljöer försvinner. I Muddus kan man se spår av hur stenåldersmänniskor levt och jagat. De äldsta levande tallarna grodde på 1200-talet och har överlevt flera skogsbränder. En insekt betraktad som utdöd återuppstod efter 2006 års brand. Kittla ditt skogssinne, gör en hisnande resa mellan inlandsis och nutid!

13 februari. – Peter Olsson: Fåglarnas fantastiska syn – om färgseende, synskärpa och känslighet

I denna föreläsning kommer Peter som är forskare vid Syngruppen på den Biologiska Institutionen vid Lunds Universitet att berätta om hur fåglar ser världen. Hur bra är deras syn egentligen? Har alla fåglar bättre synskärpa än människor? Hur mycket bättre? Kan de se färger som vi inte kan? När kan de använda sitt färgseende, och vad använder de denna information till? Och hur är det med känsligheten för ultraviolett ljus, ser alla fåglar UV?

Dessa frågor kommer Peter prata om och besvara så gott han kan baserat på den allra senaste forskningen.

20 februari – Patrik Olofsson: Med våra tärnor över Världshaven

Möt våra tärnor på häckningsplatserna i Landö-skärgården och i Vattenriket i nordöstra Skåne. Vi tar del av den senaste flyttfågelforskningen som bedrivs vid Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad och ser närmare på tärnornas fantastiska flyttning. Slutligen ger vi oss ut på en resa där vi följer med tärnorna över världshaven och ser närmare på hur de lever i övervintringsområdena längs Afrikas västkust och i Antarktis.  

27 februari – Jarl von Scheele: Alaska - i onkel Hermans fotspår

Jarl von Schéele är naturfotograf på heltid. Han är medlem i Naturfotograferna och Photonatura. Programmet handlar dels om hans grand uncle Herman, som vid 18 års ålder emigrerade till Alaska och bosatte sig på ön Afognak, dels om hans eget resande i södra Alaska i maj/juni 2015 på jakt efter motiv såväl i som utanför Hermans fotspår. Kultur och natur främst från Kenaihalvön på Alaskas fastland och farvattnen söder därom med Kodiak Island och Afognak.  Närkontakt med bl.a. havsuttrar och tofslunnefåglar.

6 mars – Lotta Berg: Vad är det för fel på fågeln? -Är det farligt?"

Lotta är veterinär till yrket och anställd vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara som professor i husdjurens miljö och hälsa. Vilka sjukdomar är det som kan dyka upp bland våra fågelbordsfåglar? Vad är det egentligen för skador och smittor som förekommer. Kan man som entusiastisk fågelmatare göra något åt sådant? Kunskap och tips för den vetgirige. Vi kommer även in på frågor kring vilka sjukdomar som kan drabba både fåglar och människor och hur man ska tänka kring smittskydd i fågelsammanhang. Det handlar då inte bara om fågelbord utan om allt från holkrensning och ringmärkning till badplatser och betesmarker för våra kor och får.

13 mars – Årsmöte kl 18 i Blå Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

I pausen mellan mötet och föredraget bjuder föreningen på fika. 

Kl 19.30 Felix Heintzenberg: Arktis - Liv i en värld av is och snö

 Naturfotografen Felix Heintzenberg  presenterar sin senaste bok ”Arktis – Liv i en värld av is och snö”. Boken, som är ett samarbete med den norska fotografen Ole Jörgen Liodden, är en storslagen skildring av den allra nordligaste delen av vårt jordklot. I snart 20 år har Felix rest till Arktis för att fotografera och skildra djurlivet, allt från isbjörnar, fjällrävar och valrossar till fågelarter som ismåsar, tärnmåsar och arktiska vadare. 


Tag Plats!
Skånsk stationär artsamlartävling
Lördagen den 13 maj

Tag plats är en lite annorlunda form av fågelskådning; istället för att flänga runt sitter man som klistrad på en väl utvald plats en morgon i maj i gott sällskap och noterar alla fåglar som överhuvudtaget dyker upp. Samtidigt som vad som helst kan ha vägarna förbi, får de vanligare arterna också välförtjänt uppmärksamhet och gör upplevelsen komplett. Passa därför på att se vad just er favoritlokal har att bjuda på denna dag, det kan vara hemmalokalen bakom knuten såväl som någon avlägsen plats som ni tycker att ni besöker allt för sällan. Skåne är stort och rikt på fågel! Ambitionsnivån är helt upp till laget; det går lika bra att sitta och koppla av en stund som att konstant stå och spana med tubkikaren mot horisonten. Huvudsaken är att man har kul!

 

Regler och förutsättningar

Ni bildar ett lag med minst två personer och väljer en plats inom Skånes gränser varifrån så många fågelarter som möjligt räknas under ett valfritt 6-timmarspass på lördagen den 13 maj. Lagmedlemmarna bestämmer själva starttiden men passet måste vara sammanhängande och det är inte tillåtet att i efterhand välja ut det bästa sextimmarspasset inom en längre tidsperiod under dagen, utan man får bestämma att nu startar vi och då är det den tiden som gäller. Dock går det bra att starta om från noll om man efter ett tag bedömer att inget särskilt har setts, men då går det inte att ångra sig om det skulle gå ännu sämre sedan. Ingen får avlägsna sig mer än 10 meter från den utvalda punkten medan arter räknas. Man ger sig inte heller ut för att stöta något för att sedan springa tillbaka till tillåtet område. Alla i laget måste se eller höra arten, dock inte nödvändigtvis samma individ. Inga ljudtekniska hjälpmedel är tillåtna.

Flera lag kan välja samma lokal men placerar sig i så fall lämpligen utom hörhåll från varandra. Alla deltagare måste vara medlemmar alternativt familjemedlemmar i SkOF.

 

Anmälan sker genom att per e-post eller telefon meddela tävlingsledningen lagets namn, namnen på lagets medlemmar, samt gärna även tänkt tävlingslokal. Anmälan ska vara tävlingsledningen tillhanda senast måndagen den 8 maj.

Observera att deltagande i tävlingen är gratis.

Artlista och ytterligare information skickas ut minst tre dagar före aktuellt tävlingsdatum.

 

Resultatet publiceras i Anser och på SkOF:s hemsida.

Anmälan och frågor ställs till Staffan Nilsson (staffan.u.nilsson<at>gmail.com; 0738-433494).


VINTERFÅGELSAFARI

Lördagen den 21 januari 2017

Den 21 januari 2017 var det dags igen för SkOF:s vinterfågelsafari. Det deltog i år 23 personer fördelade på sju olika lag som tog sig runt och skådade fågel. Om det nu gick att skåda något alls i den tjocka dimma som bäddade in landskapet, vill säga. Det var tveklöst något svårare förutsättningar den här gången, men alla lag fick ändå fina upplevelser. Sammanlagt fick lagen ihop 106 arter vilket är förhållandevis lågt. Bland dessa arter fanns dock åtskilliga guldkorn. Vid Lunds reningsverk fick Vombsänkorna sett brandkronad kungsfågel i snåren vid ån. Arten blev därmed den 190:e som observerats under tävlingens historia. Andra sällsyntheter under dagen var hökuggla som ATDM hade vid Stureholms våtmark, vittrut som sågs av Kraipe renslakteri i Vitemölla hamn och den skogssnäppa som Staun hittade vid Klingavälsån. Två arter som setts samtliga 22 tidigare år uteblev, nämligen svärta och salskrake.

På kvällen samlades vi på Ekologihuset i Lund för genomgång av resultatet. Det stod snart klart att det skulle bli en jämn historia i samtliga klasser. Fem lag hade valt att förlägga dagen till en viss kommun, av vilka tre hade valt Lund och de båda andra var i Helsingborg respektive Staffanstorp. Yes BåX höll sig främst till Bjäre och Kullahalvön, medan Kraipe renslakteri i fåfängt hopp om mindre dimma huvudsakligen varit i sydöstra Skåne samt Lund. In i det längsta verkade det som att slutresultatet skulle bli att Yes BåX skulle ta hem totalen, Vombsänkorna kommuntotalklassen i Lund och Katteugglorna kommunindexklassen i Staffanstorp. Om så hade blivit fallet skulle samtliga titelförsvarare från 2016 ha fått behålla respektive vandringspris, men så ville det sig inte. Vombsänkorna hade fått med merparten av de rimliga finkarna och fältsparvarna, inklusive vinterhämpling och sävsparv, och seglade därigenom om konkurrenterna i slutspurten. Med sina 73 arter i Lunds kommun, motsvarande 49,7 % av kommunens index, stod Erik Sjögren, Patrik Sandgren och Hans Fowelin som segrare i total-, kommuntotal- och kommunindexklassen. Ett smått unikt resultat och första gången som någon vinner totalklassen utan att ha besökt kusten. Dimman spelade så klart en stor roll till att det räckte hela vägen, men Vombsänkorna själva fick ihop en art mer än vad de hade 2016. Utöver ovan nämnda brandkronade kungsfågel såg Vombsänkorna bland annat vattenrall i Silvåkrakärret och talltita i Vombs fure. Det är uppenbart att laget känner sin kommun utan och innan och hade rekat väl.

Andraplatsen i totalklassen gick till Yes BåX med 71 arter. Inte mindre än 11 av dessa var laget ensamt om, däribland toppskarv, rördrom och flera vadare som skärsnäppa och kärrsnäppa. I kommuntotalklassen gick andraplatsen till Staun som liksom Vombsänkorna hade varit i Lunds kommun och där fått ihop 65 arter. Skogssnäppa och mindre hackspett hörde till de ovanligare som fanns representerade på artlistan. I kommunindexklassen blev Katteugglorna tvåa med sina 47,7 % av Staffanstorps index. Bland lagets intressanta fynd märks dvärgbeckasin på Ängsro gårds ängar söder om Kannikdammen och svartmes i en grandunge vid Kolböra mitt ute på slätten.

Resultat i totalklassen:

1.      Vombsänkorna (73)

2.      Yes BåX (71)

3.      Kraipe renslakteri (68)

4.      Staun (65)

5.      Gladorna (60)

6.      ATDM (54)

7.      Katteugglorna (53)

 

Resultat i kommuntotalklassen:

1.      Vombsänkorna (73 arter i Lunds kommun)

2.      Staun (65 arter i Lund)

3.      Gladorna (60 arter i Lund)

4.      ATDM (54 arter i Helsingborg)

5.      Katteugglorna (53 arter i Staffanstorp)

 

Resultat i kommunindexklassen:

1.      Vombsänkorna (50 % av index i Lunds kommun)

2.      Katteugglorna (48 % i Staffanstorp)

3.      Staun (44 % i Lund)

4.      Gladorna (41 % i Lund)

5.      Yes BåX (38 % i Nv-Skåne)

            6.      ATDM (34 % Helsingborg)


SkOFs kvällsexkursioner

SkOF:s kvällsexkursioner återkommer i maj!

 


 

Program från lokalklubbarna.

Alla (SkOF-medlemmar såväl som andra) är välkomna på de olika lokalklubbarnas programpunkter!
Samlingsplatser samt mer information finns på respektive lokalklubbs hemsida, länk finns under tabellen. Om ej annat anges är det ordinarie samlingsplats som gäller.

 

Datum Arrangemang Arrangör
Februari    
4 Ystads hamn. Samling vid Marinan i småbåtshamnen kl 09. Co
4 Föredrag om göktytan med Erik Arbinger. Kl 14 i hörsalen på naturum Vattenriket. NöSFk
5 Linnérundan. Samling kl 10. NöSFk
5 Hanöbukten. Samling kl 09. GBF
7 Planering av höstens exkursioner. Kl 19 på Studiefrämjandet i Malmö. MO
7 Föredrag om sydliga polarhav med Thomas Johansson. Kl 19 på Räddningstjänsten i Hörby. GJUSE
8 Föredrag om Sydafrika med Henrik Ehrenberg. Kl 19 på Studiefrämjandet i Helsingborg. KOF
11 Gåsräkning. Kontakt Evert Valfridsson. NöSFk
11 Bildvisning om Vattenrikets örnar med Patrik Olofsson. Kl 14 i hörsalen på naturum Vattenriket. NöSFk
12 Lunds reningsverk. Samling vid slutet av Åkerlund o Rausings väg kl 09. LFK
12 Tosteberga och Landön. Samling kl 07 vid Olympiaskolan i Helsingborg. KOF
12 Örnspaning i Pulken kl 10-12. Samling vid fågeltornet. NöSFk
16 Årsmöte samt föredrag om Armenien med Lars-Göte Nilsson. Kl 19 i Föreningarnas hus, K-stad. NöSFk
18 Västkusten. Samling kl 08. GLADORNA
19 Almåsa, Toarp. Samling kl 09. MO
19 Vinterfåglar kring Ringsjön. Samling kl 07:30. GJUSE
25 Linnérundan. Samling kl 09. NöSFk
26 Husie mosse och andra Malmölokaler. Samling kl 09. LFK
26 Skräbeån. Samling kl 09 vid kvarnen i Nymölla. NöSFk
28 Gregers skådarskola. Kl 19 på Studiefrämjandet i Kristianstad. NöSFk
28 Fågelgruppen. Träff kl 18:30 i Spindeln. GBF
Mars    
5 Linnérundan. Samling kl 09. NöSFk
7 Årsmöte. Kl 19 på Studiefrämjandet i Malmö. MO
8 Årsmöte samt bilvisning med Sara Skidell. Kl 19 på Maria Parkskolan. KOF
11 Gåsräkning. Kontakt Evert Valfridsson. NöSFk
11 Bildvisning om Vattenrikets tranor med Patrik Olofsson. Kl 14 i hörsalen på naturum Vattenriket. NöSFk
11 Sydkusten. Samling kl 07. GLADORNA
11 Vombs ängar. Samling kl 06:30. GJUSE
12 Andfågelräkning i Finjasjön med omnejd. Samling kl 09. GBF
13 Föredrag med Hans Cronert om Bajkalsjön. Kl 19 på Läredaskolan. GBF
15 Ugglekväll på Svedberga. Samling kl 20 på Svedberga gård. KOF
15 Linnérundan. Samling kl 09. NöSFk
15 Tranor vid Pulken. Guidning på plats kl 15 - skymning. NöSFk
17/3 - 19/4 Tranor vid Pulken. Guidning på plats dagligen kl 15 - skymning. NöSFk
18 Stenshuvud. Samling på p-platsen vid naturum kl 09. Co
18 Föredrag om matningen vid Pulken med Hans Cronert. Kl 14 i hörsalen på naturum Vattenriket. NöSFk
19 Krankesjön. Samling kl 07. LFK
19 Vi letar vårtecken. Samling kl 08. NöSFk
21 Årsmöte. Kl 19 på Räddningstjänsten i Hörby. GJUSE
22 Linnérundan. Samling kl 09. NöSFk
23 Årsmöte samt föredrag om NV Indien med Göran Pettersson. Kl 19 på Ekologihuset i Lund. LFK
25 Kåseberga. Samling kl 05:30. NöSFk
25 Kåseberga. Samling kl 06. GJUSE
26 Tjejexkursion till Djurholmamossen. Samling kl 09 vid ICA Arons i Hjärnarp. KOF
26 Börringe, Havgård. Samling kl 09. MO
28 Fågelgruppen. Träff kl 18:30 i Spindeln. GBF
29 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
April    
2 Pulken och Håslövs ängar. Samling kl 06 vid Olympiaskolan i Helsingborg. KOF
2 Fjällmossen. Samling kl 05:30. GJUSE
3 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
4 Malmös närhet. Samling kl 18. MO
5 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
8 Vattenriket i Kristianstad. Samling kl 07. GLADORNA
8 Blekingeskådning. Samling kl 07. NöSFk
10 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
14 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
17 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
17 Håslövs ängar. Samling kl 08 på p-platsen vid Håslövs ängar. NöSFk
19 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
22 Romeleåsen. Samling i Sjöbo väst på Coop:s p-plats kl 08. Co
22 Vårfåglar med Greger. Samling kl 07. NöSFk
22 Föredrag om trädgårdfåglar med Erik Hirschfeld. Kl 14 i hörsalen på naturum Vattenriket. NöSFk
23 Västkusten. Samling kl 06. LFK
23 Åvarp. Samling kl 08 vid Norra Wrams kyrka. KOF
23 Vomb, Krankesjön. Samling kl 08. MO
23 Orrarna på Fjällmossen. Samling kl 05 på p-platsen vid Fjällmossen. NöSFk
24 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
26 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
29 Äspet, Herculesdammarna och Tosteberga ängar. Samling kl 06. GJUSE
29 Bäckaskogsskådning. Samling kl 07. NöSFk
Maj    
1 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
1 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
2 Malmös närhet. Samling kl 18. MO
3 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
4 Nöbbelövs mosse. Samling vid 4H-gården kl 18. LFK
6 Fågeltornskamp. Kl 05-13 i Hercules. NöSFk
7 Fågelskådningens dag i Silvåkratornet kl 08-12. Ingen samåkning. LFK
7 Fågelskådningens dag i Fredriksdal. Samling kl 09 vid entrén. Inträdesavgift. KOF
7 Fågelskådningens dag i Ängelholm. Samling kl 08 vid Roddklubbens stuga. KOF
7 Fågelskådningens dag vid Ribersborg. Kl 08-12. Samling vid Ribergsborgs kallbadgus. MO
7 Fågelskådningens dag på Håslövs ängar. Kl 07-12. Ingen samåkning. NöSFk
8 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
10 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
11 Botan kl 06-08. Samling vid Botans entré vid Tornavägen. LFK
13 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
14 Falsterbo. Samling kl 06. LFK
14 Skäralid. Samling kl 08 vid f.d. affären i Stockamöllan. GJUSE
14 Vårfåglar på Näsby fält. Samling kl 08 på p-platsen vid Norra Lingnäset. NöSFk
15 Måndagsexkursion i Höganäs. Samling kl 18 vid City Gross. KOF
18 Vombsänkan. Samling kl 18. LFK
18-21 Öland. Mer info på hemsidan. GJUSE
19-21 Halland. Mer info kommer på hemsidan. Anmälan senast 25/2. MO
20 Hagestad. Samling på p-platsen vid skjutbanan kl 07. Co
20 Egesideområdet. Samling kl 06. NöSFk
21 Råby hällor. Samling kl 04. LFK
21 Rössjön. Samling kl 07 vid ICA Maxi i Ängelholm eller kl 07:30 vid Tåssjö kyrka. KOF
21 Biologiska mångfaldens dag på Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
22 Måndagsexkursion i Helsingborg. Samling kl 18 vid Olympiaskolan. KOF
25 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
29 Måndagsexkursion i Ängelholm. Samling kl 18 vid ICA Maxi. KOF
31 Linnérundan. Samling kl 07. NöSFk
Juni    
1 Ugglor i försommarnatt. Samling kl 20 vid Svedberga gård. KOF
2 Krankesjön. Samling kl 18. MO
3 Krankesjön. Tid och plats meddelas senare på hemsidan. KOF
3 Österlen. Samling kl 05. GJUSE
3 Vi märker storkungar. Samling kl 13 vid gårdsbutiken i Viby. NöSFk
6 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
10-11 Hanö. Anmälan till Monica Pedersen senast 21/5. GLADORNA
11 Nattskärror. Samling kl 21 vid Lindabs p-plats i Ängelholm. KOF
11 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
17 Skogen vid Rydsgårds gods. Samling vid pendlarparkeringen 200 m N E65 vid Rydsgård kl 07. Co
17 Linnérundan. Samling kl 08. NöSFk
Juli    
23 Fjärilar i Vombsänkan. Samling kl 09. LFK
Augusti    
20 Höllviken, Falsterbokanalen. Samling kl 08. MO

 

Lokalklubbarna

Klicka på resp. symbol (t.v.) för att komma till klubbarnas hemsidor.
Klicka på kontaktpersonens namn för att skicka e-post.
 

COCCOTHRAUSTES (Co) (Fåglar i sydost)

Kontaktperson: Bengt Celander 0709 - 299588
Samlingsplats: varierar beroende på exkursion.

GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA FÖRENING (GBF)

Kontaktperson: Arne Gustavsson 0451-15551
Samlingsplats: Linnéskolans parkering, N Kringelvägen, Hässleholm.

 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING (KOF) www.kof.nu

Kontaktperson: Hans Nordius 0431-80810
Samlingsplats: ICA Maxi (fd Brännborns), Ängelholm.

LUNDABYGDENS FÅGELKLUBB (LFK)

Kontaktperson: Lars G R Nilsson 046-120180
Samlingsplats: P-platsen vid KFS, Sölvegatan 22 F, Lund (mitt emot Ekologihuset).
Ny samlingsplats från 26/12: P-platsen V Biologihuset, Naturvetarvägen 2, Lund.

Botan-morgnarna: Tunavägen vid norra infarten.

MALMÖORNITOLOGERNA (MO)

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson 0706-656432
Samlingsplats: P-platsen vid Själlandstorg (korsningen Roskilde-/Margaretavägen).

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB (NÖSFK)

Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-323045
Samlingsplats: Parkeringen vid Naturum, Vattenriket, Kristianstad.

RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDARE (GJUSE)

Kontaktperson: Lars-Olof Nilsson 0723-937414
Samlingsplats: ICA i Hörby.

RAPPHÖNAN SKÅNE (GLADORNA)

Exkursioner för tjejer, oavsett ålder och förkunskaper.
Kontaktpersoner: Monica Pedersen 0735-506147 och Eva Engberg 0708-256650
Samlingsplats: Västra Stationstorget Lund (baksidan av tågstationen).