Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesreferat |15 november 2008
Plats: Ekologihuset i Lund.

Närvarande: Jörgen Bernsmo, Ola Elleström, Greger Flyckt, Alexander Hellquist, Olof Jönsson, Greg McIvor, Johan Stenlund, Roine Strandberg, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Patric Österblad.

Ett ganska stort antal rapporter diskuterades. Bland de underkända fynden finns flera fenologiobservationer samt vinterobservationer av brunglada. Rrk har fortsatt höga krav för publicering av tidsmässigt extrema fynd.

Det beslutades om några ändringar i rapportmallen inför 2009:
  • Rapportkravet för publicering av toppskarv slopas norr om Kullen.

  • Rapportbeskrivningar av isländska rödspovar under perioden 1 september-31 december behövs ej längre, då rasen är regelbundet förekommande i landskapet under hösten. Observera att det sedan tidigare föreligger rapportkrav för publicering av rödspovar av rasen limosa efter 1 september (vad Rrk känner till finns inga dokumenterade skånska fynd av limosa efter 31 augusti).

  • För medelhavstrut slopas kravet på dokumentation för perioden 1 juli-1 december längs med kuststräckan Kivik-Falsterbo. Fotokrav gäller fortfarande utanför denna period, och året runt i övriga Skåne.

  • Rapportkravet slopas även för publicering av västliga svarthakade buskskvättor. De är lättbestämda och har ökat kraftigt i landskapet under senare år. Observera att Rk fortfarande granskar fynd av fåglar tillhörande den östliga rasgruppen, vilka ska rapporteras i Svalan som vitgumpad buskskvätta.

Mötet avslutades med en diskussion kring arbetet med FiSk 2008. Målsättningen är att den likt FiSk 2007 ska vara klar lagom till Bivråkens dag.

Under sommaren har David Erterius och Jesper Segergren lämnat Rrk. Båda tackas varmt för goda insatser under flera år. Ersättare blir Mattias Ullman, Malmö.