Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesreferat |8 augusti 2009
Närvarande: Jörgen Bernsmo, Ola Elleström, Greger Flyckt, Alexander Hellquist, Tommy Holmgren, Olof Jönsson, Roine Strandberg, Thomas Svanberg, Mattias Ullman, Patric Österblad, Kaj Örjan Svahn samt Stefan Magnusson.
Ej närvarande: Greg McIvor, Johan Stenlund samt Johan Lorentzon.

Mötet hälsar Kaj Örjan och Stefan varmt välkomna till Rrk Skåne! I samband med detta möte lämnar Ola Elleström kommittén efter två sejourer i densamma. Ola tackas stort för sina insatser! Alexander lämnar rollen som medförfattare till fågelrapporten men kommer att användas för arbete med hemsidan samt i frågor där konsultation anses nödvändig. Fördelning av arter gjordes inför stundande arbete i Svalan samt FiSken.

Ett 10-tal blanketter gicks igenom varpå några underkändes. Främst var det frågetecken kring fenologiobsar där vi fortsatt har höga krav. Ola redogjorde för möte med SOF och landets Rrk-kommittér om hur framtida arbete med rapportering och Svalan skulle kunna se ut. Ola kommer fortsatt att hålla oss informerade hur arbetet fortskrider. Diskussion kring nästa års Fisk-arbete renderade i att Kaj tar med sig frågan till SkOF:s styrelsen om person som sammanhåller arttexter och även är kontaktyta mot redaktörsgruppen. Greger går in och övertar Gregs ansvar för bedömning av blanketter i Svalan. Jörgen svarar för att blanketter skickas vidare till RK där så skall ske. Inga förändringar i rapportmallen ansågs nödvändiga.