Senaste 10 nyheterna
17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

15 november 2008
Genomgång av blanketter, rapportmall, rapportkrav

Alla nyheter
Mötesreferat |13 augusti 2010
Plats: Adlersro vid Tommarp.

Närvarande: Jörgen Bernsmo, Greger Flyckt, Tommy Holmgren, Stefan Magnusson, Johan Stenlund, Roine Strandberg, Thomas Svanberg, Mattias Ullman och Patric Österblad.

Mötet inleddes med en kort fältkurs i Simrishamn hamn där Hans Larsson och Jörgen Bernsmo guidade oss bland gråtrutar samt några kaspiska och medelhavstrutar.

29 blanketter behandlades varav 10 underkändes och 2 bordlades (i väntan på bättre blanketter). Dessvärre får Rrk fortfarande in en del ”tomma blanketter” som inte innehåller någon beskrivning alls, uppenbarligen endast skrivna för att rapportören vill tömma sin skuldlista. Dessa hjälper inte Rrk alls utan tillför bara extra arbete.

I övrigt diskuterades arbetet och färdigställandet av FiSken (Fåglar i Skåne). Vi beslöt att vi till nästa år skulle lämna in våra ursprungliga texter senast 1 mars för att hinna få ut FiSken till Falsterbo Bird Show.

Än en gång poängterades vikten av att vi ibland (vid behov) begär in blanketter på udda obsar eller obsar under avvikande årstid. Detta då antalet rapporter fortfarande ökar lavinartat och då en relativt hög andel av de rapporter som innehåller bilder faktiskt är felbestämda.

Inga ändringar i rapportmallen gjordes.