Skĺnes Ornitologiska Förening

Falsterbo fyr
Fyrvägen 35
239 40 Falsterbo
Telefon: 040-473703
Epost: birds@skof.se

ANSER-redaktionen
Falsterbo Bird Show
Falsterbokommittén
Forsknings- och fĺgelskyddskommittén
FiSk-redaktionen
Programkommittén
Rapportkommittén
PR-kommittén
Revisorer
Valberedning

 

SkOF:s styrelse 2019

Ordförande
Per-Magnus Åhrén (PMÅ)
Lotsgatan 39 E
216 42 LIMHAMN
0706-968586

Vice ordförande
Kenneth Bengtsson (KBE)
Grönvägen 5 B
232 32 ARLĂ–V
0702-661466

Sekreterare
Staffan Ă…keby (SĂ…)
Jularp 205
243 93 HĂ–Ă–R
0705-553065

Vice sekreterare
Monica Pedersen (MPN)
Basgränden 12
224 68 LUND
0735-506147

Kassör och intendent
Karin Persson (KP)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
0703-971533


P-G Bentz (PGB)
Pysslingevägen 3
239 42 FALSTERBO
0708-561900


Eva Engberg (EE)
Vipemöllevägen 109
224 66 LUND
0708-256650


Mona Hansson (MH)
Koltrastgatan 22 B
254 50 HELSINGBORG
0727-494244


Arne Hegemann (AH)
Flygelvägen 25
224 72 LUND
0729-965803


Lennart Karlsson (LK)
Hedehusvägen 4
239 42 FALSTERBO
0703-648910


Anders L. Larsson (ALL)
Lummervägen 16
281 37 HĂ„SSLEHOLM
0703-192357


Rachel Muheim (RM)
Söderkroksvägen 5
247 45 TORNA HĂ„LLESTAD
0703-060328


Arne Ohlsson (AO)
Jägaregatan 106
226 53 LUND
0702-179290


Lars Sundlöf (LS)
Kattebäcksvägen 24
231 66 TRELLEBORG
0733-282838


Nils Waldemarsson (NWA)
SkĂĄnegatan 6
295 32 BROMĂ–LLA
0706-526311

 

SkOF:s kommittéer

Sammankallande stĺr överst i större stil.

Forsknings- & Fĺgelskyddskommittén
 
Juliana Dänhardt 0738-404028
Kenneth Bengtsson
Leif Dehlin
Sophie Ehnbom
Arne Hegemann
Anders L. Larsson
Thomas Lindblad
Ingvar Nilsson
Arne Ohlsson
Richard Ottvall
Lars Sundlöf
Nils Waldemarsson
Per-Magnus Åhrén
Staffan Ă…keby

 

Forsknings- och Fĺgelskyddshemsidan


Falsterbokommittén
 
Björn Malmhagen 0703-339499
Thomas Alerstam
P-G Bentz
Sophie Ehnbom
Lennart Karlsson
MĂĄns Karlsson
Nils Kjellén
Mikael Kristersson
Johan Lorentzon
Rachel Muheim
Anna Nilsson
Peter Olsson
Karin Persson
Sissel Sjöberg

 

Fĺgelstationens hemsida


 Rapportkommittén (Rrk)
 
Janne Dahlén 0702-670190
Jörgen Bernsmo
Ola Elleström
Greger Flyckt
Johan Lorentzon
Emil Lundahl
Ola Marklund
Roine Strandberg
Tomas Svensson
August Thomasson
Mattias Ullman

 

Rrk:s hemsida


Revisorer
 
Lars-Erik Nygren 0706-491479
Ingrid Andersson
Catharina Göransson Lundberg
Kristian StĂĄhl


Ekonomigruppen
 
Karin Persson
Lars-Erik Nygren


Programkommittén
 
Eva Engberg
Johnny Jönsson
Lena Orrling
Monica Pedersen

 

Programkommitténs hemsida


PR-kommittén
 
Per-Magnus Åhrén
Arne Hegemann
Staffan Ă…keby


ANSER-redaktionen
 
Kenneth Bengtsson
P-G Bentz (teknisk redaktör)
Staffan Ă…keby (ansvarig utgivare)
Janne Dahlén
Arne Ohlsson
Richard Ottvall

 

Senaste ANSER

Manuskript skickas med e-post eller brevledes till sammmankallande (adress ovan).


Falsterbo Bird Show (Bivrĺkens Dag)
 
Eva Engberg
P-G Bentz
Björn Malmhagen
Monica Pedersen

 

Falsterbo Bird Show hemsida


Red. för Fĺglar i Skĺne
 
P-G Bentz
Jonas Holmqvist
Emil Lundahl
Arne Ohlsson


Valberedning
 
Nils Kjellén 0705-084073
Richard Ottvall