Senaste nytt På gång Publikationer

...inte bara covid...
Håll avstånd på Måkläppen!

2020-11-13 (Måkläppsföreningen, SkOF, Länsstyrelsen Skåne)

Måkläppen är ett populärt utflyktsmål under tiden 1 nov-31 jan, då det är tillåtet att beträda området.
På förekommen anledning vill vi påminna om att Måkläppen är ett djurskyddsområde året runt och att man som besökare är gäst hos djuren i deras hem.
Här är därför några riktlinjer att följa:
Håll avstånd på minst 50 meter till sälarna.
Hundar får aldrig vistas på Måkläppen (risk för spridning av smittsamma sjukdomar hos sälarna).
Flygning med drönare är förbjuden.
Tack för att du visar hänsyn!

 

SkOFs måndagskvällar

2020-10-12 (Programkommittén)

Antalet besökare i Blå Rummet på Ekologihuset är på grund av corona-pandemin begränsat till 29 personer. SkOF har därför beslutat att även sända föredragen digitalt via Zoom för att möjliggöra att så många som möjligt skall kunna delta.
Genom att klicka HÄR kommer du till en Instruktionssida med anvisningar hur du ska kunna följa föredragen.
OBS Länken på instruktionssidan skall användas först strax före föredraget.

 

Dags att räkna ljungpipare, tofsvipor och storspovar

2020-10-09 (Wader Study Group /Martin Green)

Under perioden 10-20 oktober riktas särskilt fokus mot höstrastande ljungpipare, tofsvipor och storspovar i hela Europa. Detta i regi av International Wader Study Group. För ljungpipare och tofsvipa är detta en upprepning av liknande initiativ som tidigare genomförts 2003, 2008 och 2014. Från Sverige rapporterades förra gången (2014) inte mindre än 135 000 ljungpipare och 94 000 tofsvipor. Storspovar har tidigare inte ingått. Hur många individer av dessa arter finns i Sverige i oktober i år? Hjälp gärna till att ta reda på detta!


Samordnade inventeringar genomförs i flera länder och i många områden som normalt hyser större antal av arterna i fråga vid denna tid på året. Samtidigt samlas också spontant rapporterade uppgifter in. Därför uppmanas alla intresserade att rapportera de ljungpipare, tofsvipor och storspovar som ses under denna period. Rapportera som vanligt i Artportalen och var gärna noga med att förse observationerna med så detaljerade uppgifter som möjligt om lokal, antal, datum och klockslag.
Om ni har frågor kontakta: martin.green@biol.lu.se

Stort tack på förhand och rapportera på!

 

Ingen mer Falsterbo Bird Show?

2020-09-29 (SkOF)

Vellinge kommun vill stänga Naturum och Konsthallen på Falsterbo Strandbad till förmån för "annan verksamhet" och ett nybyggt spa-hotell.
Förutom de ovannämnda verksamheterna riskerar också Falsterbo Bird Show att inte kunna genomföras vid Falsterbo Strandbad.

Om du vill att naturum, konsthallen och Falsterbo Bird Show skall vara kvar vid Falsterbo Strandbad kan du skriva på HÄR i namninsamlingen som startats av Falsterbonäsets Naturvårdsförening.
 

Skånska fågellokaler i ny tappning!
2020-09-24 (SkOF)
Under en lång period har sidan med skånska fågellokaler här på webplatsen inte fungerat. Nu finns det en ny version, som är Skånevarianten av SOF/Birdlife Sveriges nya satsning på "Fågellokaler i Sverige
".

Här finns i princip alla lokaler som ingår i "Skånsk Skådarguide" med utförliga väg- och lokalbeskrivningar samt av områdets fågelliv. Det finns också en aktuell lista med observationer via Artportalen.
Texterna har i hög grad hämtats från Skånsk Skådarguide och överförts till denna webbversion. De har skrivits in av Eva Hjärne och Anna Carter och SkOF tackar varmt för detta arbete! Tack också till Bengt-Eric Sjölinder vid Bird-Life och det tekniska teamet bakom appen.

Ta en titt HÄR
 

Storkar på sträck

2020-07-31 (Ola Olsson, Storkorojektet)

Idag, 31 juli, vid 14-tiden, sågs en flock med 59 vita storkar sträcka ut vid Falsterbo. Det är en del av dem som släpptes av Storkprojektet vid Hemmeshög i söndags (26 juli). De gjorde en lov över Falsterbonäset och drog sen mot söder alldeles väster om Ljungen. Väl ute över havet vände de flesta (52 st.) medan de återstående fem drog iväg

En av de fem fåglarna, Stork nr, 225, bar en sändare! Nedanstående bild visar vad den har haft för sig efter släppet. En timme efter utsträcket passerade storkarna över Mön och nådde tyska kusten väster om Rügen kl. 16:50. De flög mestadels på låg höjd över havet, så det bör ha varit aktiv flygning med en hastighet på 45-50 km/h.
De tillbringade natten, förmodligen på ett hustak, en bit ner i östra Tyskland i något som heter Hohenbrünzow, dit de kom ca kl.19:40. I morse (1 aug) flög de därifrån vid åttatiden med kurs rakt söderut. Senaste sändningen kom kl. 08:30.
Sändarna skickar var åttonde timme, så det skulle ha kommit en kl. 16:30 också, men det gjorde det inte. Förmodligen var fåglarna då i något område med dåligt mobilnät. Förhoppningsvis kommer det nya signaler så vi vet att det har tillkommit ett par nya steg i resan.

Följ storkarnas fortsatta resa på Storkprojektets hemsida.

 

Äntligen en hyfsad kungsörnssäsong

(2020-06-16, (Kenneth Bengtsson, SkOF)

Efter flera år med dåligt resultat för våra skånska kungsörnar blev det 2020 ett godkänt utfall. Vi fann sex säkert häckande par och misstänker att ytterligare två par har sina bon på okända platser. Av de sex säkra paren hade fyra varsin unge när det var dags för ringmärkning och de fyra presenteras på fotona. I ett fall fanns ett okläckt rötägg och i ett annat bo fanns en del plastskräp. Örnar drar gärna sånt till sina bon men det rensas bort av ringmärkaren.

Två par misslyckades alltså och bland dem återfinns den numera 33-åriga honan. Hon har misslyckats fyra av de senaste fem säsongerna och det beror förmodligen på hennes höga ålder.

 

Landgrens holme 2020 - fler fåglar än nånsin!

(2020-05-14, Mikael Kristersson, Falsterbo Fågelstation)

Idag räknades de häckande fåglarna på Landgrens holme, Skanör. Som vanligt använde jag en 20 meter hög lift placerad inne vid observationsplattformen ca 100 meter från holmen. På så sätt får man en utmärkt överblick utan att störa och kan räkna art för art med tubkikare och stegräknare (fast lite svajigt när det blåser kallt!)

Det blev åter rekord vad gäller antalet par på den lilla ön, det var minst 819. En art hade fördubblat sitt antal sedan förra året nämligen kentsk tärna, som hade inte mindre än 203 bon! Det bör vara Sveriges största koloni av kentsk tärna.

Skrattmåsarna hade också ökat i antal och är nu den vanligaste arten på holmen med minst 367 par.

De senaste tre årens resultat:

Tyvärr har skärfläckorna minskat något, nu 172 ruvande par. Det beror kanske på att kajorna går ganska hårt åt just skärfläckor. Medan tärnor och skrattmåsar ligger tätt och tryggt i kolonier häckar skärfläckorna mer utspritt. När kajorna närmar sig, ofta i småflockar, lyckas till slut en kaja irritera en ruvande skärfläcka av boet och så kan en annan kaja komma bakifrån och norpa ett ägg.

Trots detta - idag kläckte de första skärfläckorna. Två par var på väg norrut men med vardera bara en unge, vilket bekräftar svårigheterna att få ut en hel kull.

 

Naturen är fortfarande öppen!

(2020-04-10, SkOF, BirdLife Sverige)

I dessa Coronatider är fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. SkOF hoppas att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna och vårens ankomst.

Vi vill passa på att slå ett slag för "ekoskådning", vilket ju passar utmärkt om man ändå ska hålla sig i hemmamarkerna. Promenera eller cykla till dina närbelägna fågellokaler – eller varför inte passa på att upptäcka nya områden som kanske inte är kända fågellokaler men som kan bjuda på helt oväntade överraskningar i fågelväg? Skåne har mycket att bjuda på!

Vi ber alla som vistas i naturen, med eller utan kikare att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar.
Håll avstånd till andra även när du är utomhus, ca 2 meter, ungefär som vingspannet på en havsörn!

 

SkOFs årsmöte 2020

(2020-03-09, SkOF)

Före säsongens sista SkOF-kväll med föredrag, avhölls årsmötet 9 mars 2020 i Lund med 34 deltagare. Ordförande Per-Magnus Åhrén höll i klubban och omvaldes som SkOFs ordförande med ordinarie sekreteraren Staffan Åkeby vid sin sida. Ekonomin gicks igenom, inga frågeställningar restes, revisionsberättelsen lästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Fem ledamöter stod för omval och fyra av dessa valdes om för en ny treårsperiod. Som ny ledamot efter Leif Dehlin, som avböjt omval, valdes Mona Hansson från Helsingborg. Mona är utbildad revisor men numera aktiv som fritidspedagog och har tagit stor del i barnverksamheten under FBS.

Caroline Sjöström stod inte för omval men önskade avgå ur styrelsen pga. sin långa resväg till Skåne. För en tid av ett år invaldes därför Rachel Muheim från Torna-Hällestad. Rachel är forskare på Biologiska institutionen i Lund och sedan många år medlem i Falsterbokommittén.

Ingen av de nyvalda deltog i mötet pga. förkylningstiderna men båda är varmt välkomna i styrelsegänget! Tack till Leif och Caroline för de gångna åren! Avgående revisorn Lars-Erik Nygren avtackades också och nye revisorn Richard Ottvall välkomnades.

Efter förhandlingarna höll Hans Cronert ett fantastiskt föredrag om en resa till Amurområdet i östra Sibirien. En blandad kompott av fåglar och kultur inspirerade 55 åhörare.

 

Har du hört en berguv? Tipsa oss!
(2020-02-27, SkOF)

I år räknar vi berguvar i Skåne. Inventeringen genomförs i hela Sverige under ledning av BirdLife Sverige. För Skånes del genomförs inventeringen av Projekt Berguv Skåne inom Skånes Ornitologiska Förening.

Projekt Berguv Skåne vill gärna ha in rapporter på ropande berguvar. Berguven kan ropa hela året runt, men den viktigaste perioden är februari till april. Rätt tid för att höra berguven ropa är under kvällar och morgnar. Hannens dova tvåstaviga hoande hörs gärna från berg, men även från skogsmark, och det kan höras mycket långa sträckor om det är vindstilla.
Vi känner till 15 revir i Skåne, men vi misstänker att det finns flera till och vi vill gärna ha er hjälp för att hitta dem. Så om du ser eller hör en berguv, så rapportera det skriftligt till Thomas Lindblad  eller via sms-text till 0733-120614. Tack så mycket!

 

Inventering av mindre hackspett och entita 2020
(2020-02-24, Lunds universitet, Carsten Kost)

Efter en lyckad inventeringssäsong under 2019 letar vi återigen efter volontärer för kartering av mindre hackspett och entita runtom i landet.

Mer information hittar du på denna sida

Om det inte finns någon ruta som är tillräcklig nära dig eller alla som är nära är bokade kan du höra av dig och få förslag för en ny inventeringsruta nära där du bor.

Inventeringen ska genomföras under mars-april 2020 och antal besök och tid som det tar kan variera beroende på antal och längd av observationer du gör och hur habitatet i rutan ser ut. Tack vare många fantastiska insatser av förra årets volontärer kommer biotopbeskrivningen inte att kräva lika mycket tid som förra säsongen.

Om du är intresserad av att inventera dessa två arter och kan tänka dig att göra en enkel beskrivning av habitatet inom rutan så skriv gärna ett email till Carsten Kost.

Milersättning för körning i samband med inventeringen kan utbetalas.
 

Bibliska(!) mängder bergfinkar i Skåne
2020-01-16 (Tomas Svensson)

Att det är ett i sanning extremt år för bokollon har inte gått bergfinkarna förbi – eller kanske snarare: det har bergfinkarna inte flugit förbi. Miljoner bergfinkar övervintrar i år i Skåne! Få fågelarter i världen ansamlas i de mängder som bergfinkar kan göra, och strax innan jul noterades hur flera miljoner passerade Båstad. Efter lite detektivarbete kunde en stor sovplats lokaliseras till sluttningarna norr om Rössjön och därefter har många fågelvänner kunnat avnjuta det mäktiga skådespel deras morgon- och kvällsrutiner bjuder på. Många är de som säger sig ha fått en av sina livs största fågelupplevelser!  Bergfinkarna drar till sig många rovfåglar och att se stora flockar finkar undfly dykande pilgrimsfalkar är en läcker syn! Läs mer >>

 

En oväntad fågelunge
2020-01-16 (Kenneth Bengtsson)

Det nya året vara bara åtta dagar gammalt när några Malmöskådare upptäckte en hornuggleunge i Malmö Slottspark. Normalt ses dessa ungar någon gång i maj månad. Upptäckten var således mycket oväntad.
Ungen bedömdes vara 3-4 veckor gammal och kläcktes alltså i december 2019. Den är därmed både tidig och sen! Fast det är nog mest rättvist att kalla häckningen för en sen hösthäckning. Äggen måste ha lagts under november månads andra halva. Kuriöst nog är ungen alltså redan är inne på sitt andra kalenderår – en "2K" på fågelskådarspråk!

När detta skrivs den 16 januari lever ungen fortfarande. Däremot har två senare upptäckta ungar gått hädan. En föll ner 10 januari och visade sig ha deformerade ben. En tredje, den minsta, hittades död på marken 15 januari och den dog förmodligen i samband med ihållande regn dagen innan. Den äldsta ungen verkar vara i god form och har glatt många skådare under veckan som gått.

 

 

Nu är det dags igen... 31 jan-3 feb 2020
2020-01-13 (SOF-BirdLife)

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) är en av SOF-BirdLifes mest populära aktiviteter, kanske för att det är enkelt och roligt att delta. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter!

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 31 jan-3 feb och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Under de drygt tio år räkningen pågått, har vi bland annat kunnat se hur arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet.

Vinterfåglar Inpå Knuten har som mål att stimulera intresset för fåglar, och ger oss värdefull kunskap om förändringar i vår livsmiljö

Här är länken till webbsidan för Vinterfåglar Inpå Knuten!

Appen på App Store                        Appen på Google Play

 

Notiser som tidigare publicerats på förstasidan hittar du i ARKIV-menyn t.v.

Naturguidningar 2020

Kalender med aktiviteter som arrangeras av föreningar (bl.a. SkOF/Falsterbo Fågelstation), guideföretag, stiftelser, stat och kommun i skånsk natur.

Kalendern finns på länsstyrelsens webbplats, och adressen är:
www.hittadinplats.nu

 

Dagens obsar

Sidan med kommunvisa uttag av dagens obsar fungerar nu åter. Välj "Fågelskådning" i menyn t.v. och därefter "Senaste obsar"

 

SkOF-program
 

Lokalklubbarnas program.
Klicka ovan för att se aktuella händelser i lokalklubbarnas program.

 

Fågelkalendern
- fenologi för alla!

Fågelkalendern är,ett riksomfattande fenologiprojekt, där alla kan vara med. Man väljer själv vilka arter man vill följa och gör två femminuters obspass per vecka.

Se mer detaljerad information här eller gå till
Fågelkalenderns hemsida

 

FJÄRILSSKÅDARE sökes!


Kom med i
Svensk Dagfjärilsövervakning!
Läs mer►

ANSER 2020-4

Äldre artiklar?

Sök i ANSER-registret uppdaterat t.o.m. 2019.

 

Fåglar i Skåne 2018

KLICKA HÄR FÖR DIGITAL VERSION

 

Storlom i kök...

I 44 kapitel berättar Kenneth Bengtsson om vad som kan hända i fåglars liv och att hjälpinsatser kan betyda mycket, både för fågeln ifråga och för den engagerade allmänheten.
Beställ via mail, telefon eller i webshopen,
Pris: 90 kr + porto 54 kr.

 

MINI-ANSER
-om fåglar för barn och ungdom

Skickas gratis till nya medlemmar.
Man kan också klicka HÄR eller på MINI-ANSER i menyn "FÖRENINGEN" t.v. och läsa den digitala upplagan.

 

Fåglar i Skåne 2017

KLICKA HÄR FÖR DIGITAL VERSION

 

Fåglar i Skåne 2016

KLICKA HÄR FÖR DIGITAL VERSION

 

Skånes Fågelatlas

Format (bxh): 21,5x27,5 cm, 448 sidor, inbunden.
Pris för
SkOF-medlemmar: 300 kr.
övriga: 350 kr.

Porto (135 kr) tillkommer.
Beställ via mail HÄR

 

NY BOK OM SKÅNES DAGFJÄRILAR

Läs mer och beställ boken här

 

-----------------------------

 

Andra tips från
WEBSHOPEN:

 

 

 

 

------------------------------

Skånsk

Skådarguide
in ENGLISH
Now SEK 50
CLICK ON THE IMAGE !
Läs mer!

 

SKÅNSK VINTERFÅGEL-

ATLAS
Winter Bird Atlas of Skåne
Klicka i bilden Click on the image

Läs mer!