Bibliska(!) mängder bergfinkar i Skåne (forts.)

Att uppskatta antal på bergfinksansamlingar är ett erkänt svårt problem. Räkningen i Båstad tyder på att det finns någonstans mellan fyra och åtta miljoner bergfinkar i Nordvästskåne. Sovplatsen vid Rössjön omfattar över 5 hektar granplantering och bedöms innehålla flera miljoner fåglar, men sista ordet om detta är säkerligen inte sagt.

Att bergfinkar vintertid – vid god födotillgång – kan samlas i enorma flockar är dock välkänt, framförallt från kontinentala Europa. Dessutom låter Åke Lindström hälsa att LUVREs data tyder på att häckningen 2019 har varit lyckosam. Den svenska populationen överstiger två miljoner par och med god häckningsframgång borde den kunna landa på i storleksordningen tio miljoner fåglar. Med den mycket goda bokollontillgången i Skåne, inkl. avsaknaden av snö, förefaller det inte särskilt konstigt att många av bergfinkarna – en fri nomadisk flyttfågel som den är – valt att stanna i Sverige.

Miljonstora samlingar bergfinkar har setts i Sverige förut, men sovplatser har bara hittats vid ett fåtal tillfällen. Bland de tidigare svenska sovplatsfynden kan dels nämnas den vid Kågeröd 1915–1916, vilken beskrevs ingående av Hugo Granvik i Fauna och Flora 1916 och anges ha innehållet uppskattningsvis 5.4 miljoner fåglar. (http://runeberg.org/faunaflora/1916/0053.html). Därtill upptäcktes 1993 en sovplats vid Västersjön – endast ett stenkast från Rössjön. Denna sovplats uppskattades innehålla åtminstone två miljoner bergfinkar och studerades ingående av Åke Lindström och Nils Kjellén, något den intresserade kan läsa mer om i en artikel i ANSER från 1993.

Avslutningsvis kan nämnas att även danskarna just nu avnjuter en stor sovplats för bergfink. Hundratusentals – kanske fler fler än så – har slagit sig ner i en grandunge nära Kliplev i Syddanmark.
Tomas Svensson